Stikker kjepper i hjula for unge bønder

-Total kortslutning mener bondelagsleder Erling Aas-Eng om regjeringens forslag om å skattelegge salg av jordbrukseiendom innen familien.

-Total kortslutning mener bondelagsleder Erling Aas-Eng om regjeringens forslag om å skattelegge salg av jordbrukseiendom innen familien.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å fjerne skattefritaket ved overdragelse av landbrukseiendommer til neste generasjon. Den økte skattebelastningen vil ramme særlig unge bønder.

- Regjeringa stikker nok en gang kjepper i hjulene for unge bønder som ønsker å ta over en gård. Regjeringas uttalelser om å legge til rette for økt rekruttering av unge bønder blir en provokasjon, når de i praksis gjør det motsatte, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Hoveddelen av gårdssalgene skjer i dag på denne måten. Da hjelper det lite at regjeringen samtidig reduserer skattesatsen for eiendommer som selges på det åpne markedet. Samla sett blir det en kraftig skatteskjerping ved generasjonsskifte på de aktive bruka. 

-  Dette føyer seg inn i rekka av forslag fra denne regjeringa som gjør det enklere å gå ut av næringa enn å komme inn i den. Minst tre av fire bruk overdras internt i familien. Ved å fjerne skattefritaket gir de unge bønder vanskeligere oppstartsvilkår, sier Erling Aas-Eng.

Også i 2013 økte regjeringa skattebyrden ved gårdsoverdragelser. Da økte skattebelastninga med om lag 500.000 kroner for hvert aktive bruk. Unge bønder får dermed sin andre store skatteskjerpelse på to år.

Artikkeltags