Økt ulvekonflikt i vente med Ola Elvestuen som ny klima- og miljøminister

Regjeringen Solberg på Slottsplassen etter ekstraordinært statsråd på Slottet.  Kulturminister Trine Skei Grande (V), bistands- og utviklingsminister Nikolai Astrup (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V),  
Foto:

Regjeringen Solberg på Slottsplassen etter ekstraordinært statsråd på Slottet. Kulturminister Trine Skei Grande (V), bistands- og utviklingsminister Nikolai Astrup (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), Foto: Foto:

Av
DEL

Mens miljøorganisasjoner håper på mer ulv, frykter Sp at ulv skal trumfe lokale interesser under miljøminister Ola Elvestuen. Elvestuen har i mange år vært en tydelig talsperson for en romsligere rovdyrforvaltning. Navnet hans tenner håp hos ulvetilhengerne, men slår gnister blant motstandere.

Greenpeaces leder Truls Gulowsen regner med at Norge nå får et skifte i ulvesaken

– Elvestuen som ny miljøminister kan ikke fortsette dagens nedskytingspolitikk av ulv. Ulveforvaltningen må være kunnskapsbasert og sikre en levedyktig bestand, sier han.

Leste du denne? Ulv i Norge: Ekstrem grad av innavl

Det synet deler også Verdens Naturfond WWF.

- Vi forventer at Elvestuen ser på hvordan ulvestammen faktisk vil være bærekraftig – da må dagens jaktnivå ned, mener konstituert generalsekretær Karoline Andaur.

Økt konflikt

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum tror også det blir endringer i rovdyrforvaltningen under Elvestuen, og spår mer konflikt.

– Hvis man skal ta på alvor det Elvestuen tidligere har sagt i Stortinget, vil det tas mindre lokale hensyn, altså at ulven skal ha forrang. Elvestuen var den tydeligste talsperson i fjor for at det må være et mål å ha mer ulv, påpeker Sp-leder Vedum til NTB.

– Det vil bli et høyere konfliktnivå med Elvestuen som klima- og miljøminister, tror han.

Naturforvaltning

Vedum er også bekymret for at Elvestuen står for en mye mer ensidig vernetenkning av utmarksområder. Han viser til at det står i regjeringserklæringen at 10 prosent av all skog skal være vernet, og sier at det er en mangedobling av det som er status i dag.

– Vi er for å verne unike biotoper, men vi mener at disse områdene forvaltes best lokalt. Det fine i Norge er at vi har hatt veldig lavt konfliktnivå, og at man har hatt stor tillit til lokal forvaltning, sier Vedum.

Han frykter at man får en langt mer sentralstyrt politikk når det gjelder verneområder under Elvestuen.

Håper på skifte

Miljøorganisasjonene jubler på sin side nettopp over et mulig skifte i politikken også her.

– Vi har store forventninger til at Elvestuen, som i mange år har vært en engasjert miljøpolitiker, vil klare å ta et overgripende ansvar for miljøpolitikken. Da må han også få bedre kontroll over andre departementer – som samferdsel og Olje- og energidepartementet, understreker Gulowsen.

WWF mener at Elvestuen er genuint opptatt av naturen og av å bevare naturmangfold, og at han er for å kutte klimautslipp.

-Han tar med seg et stort ansvar inn i regjeringen, og vi har store forventninger til at han skal kunne snu negative trender, både når det gjelder naturmangfold og klimautslipp, sier Andaur.

Ga opp Førdefjorden

Klassekampen skriver onsdag at Venstre ga opp kampen for Førdefjorden i regjeringsforhandlingene. Dermed har Venstre allerede svelget én kamel. Tidligere har partiet kalt Førdefjorden en av de viktigste miljøsakene som de ikke måtte gi seg på.

– Vi har blitt enige om at det ikke skal komme nye deponi i regjeringsperioden, men for deponiet i Førdefjorden står vedtaket fast, sier Elvestuen til Klassekampen.

Andaur forstår at man må gi og ta i forhandlinger om en regjeringsplattform, men håper likevel at Elvestuen vil se på tidligere vedtak i saken. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom raser over Venstres løftebrudd i Førdefjord-saken.

– Venstre er nødt til å stå på kravene om ingen dumping i Førdefjorden og Repparfjord. Hvis de ikke gjør det, har de ingen troverdighet som miljøparti. Nå må Venstre vise at de ikke har holdt oss for narr, sier leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord. (©NTB)

Artikkeltags