Trøan søker om konsesjon på landbrukseiendommen Lilleøien