Får trolig 14 millioner til å forebygge skader på sau og tamrein

SAU I GAMMELDALEN: Gammeldalen i Tynset er ett av områdene som har planlagt tidligsanking. Bildet er fra starten av beitesesongen.

SAU I GAMMELDALEN: Gammeldalen i Tynset er ett av områdene som har planlagt tidligsanking. Bildet er fra starten av beitesesongen. Foto:

Rovviltnemnda i Hedmark skal fordele rammer til forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2018. Sekretariatet foreslår at førsteprioritet er å sikre minst mulig tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

DEL


Fylkesmannens miljøvernavdeling skriver at det er stor pågang av søknader, og at det vil være behov for å prioritere. Miljøvernavdelingen er sekretariat for rovviltnemnda, og anbefaler at forebyggende tiltak mot rovviltskader på husdyr prioriteres framfor konfliktdempende tiltak.

Det kommer stadig inn søknader, og seniorrådgiver Ståle Sørensen hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark sier de ikke har oversikt over antallet ennå.

– Dialog med brukerne pågår, sier han til Arbeidets Rett.

Det er ennå ikke klart hvor mye penger Hedmark får. Miljødirektoratet har sagt at rammene til fylkene vil være klare i månedsskiftet januar/februar. I fjor hadde Hedmark 14 millioner kroner å rutte med til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Rovviltnemnda har møte 29. januar.

– Vi håper vi får rammen før møtet. Signalene vi har fått, er at det ikke blir store endringer fra i fjor, forklarer Sørensen.

Reindrift

Innenfor sør-samisk reindrift foreslår sekretariatet å sette av 50.000 kroner til forsterket tilsyn rundt kalving.

– Tidsrommet rundt kalving er en periode der reinen er særlig utsatt dersom en skadesituasjon oppstår, kommenterer sekretariatet.

Hjemme-sau

Den største posten i det foreslåtte budsjettet, er hjemmebeite. Nesten 5,7 millioner kroner er det foreslått å bruke her. Men trolig kan ikke alle søknader innvilges.

At dyr går på inngjerdet beite hjemme, er mest aktuelt øst for Glåma fra Trysil til Eidskog. Av saksutredningen leser vi at det er vanskelig for mange å finne nok egnede arealer for hjemmebeite. Det ytes et tilskudd på 7,50 kroner per dag for hver sau, og beitesesongen regnes som 100 dager lang.

Tidligsanking

Tidligsanking er et annet tiltak. Det brukes også i områder som er prioritert for beitedyr, der en vet at det kan bli problemer med særlig bjørn og jerv utover i beitesesongen. 2,3 millioner kroner er foreslått satt av til denne planlagte tidligsankingen. Også her ytes en dagsats per sau. Den ligger an til å bli sju kroner i 2018.

Sekretariatet opplyser at 20.000 sau og lam er sanket ned før beitesesongens slutt de siste to årene.

Flytting av sau

Noen søker også om å få flytte hele besetningen sin til et rovdyrfritt område. Flere besetninger er flyttet på sommerbeite til Nord-Østerdalen fra andre steder i Hedmark. 1,1 millioner kroner foreslår sekretariatet å bruke på dette i 2018.

– Mange områder i Nord-Østerdalen tåler et betydelig større beitetrykk og er avhengig av økt tetthet av beitedyr for å holde kulturlandskapet åpent og i hevd, kommenterer sekretariatet.

De øvrige postene i Hedmark ser slik ut:

  • Fellingsvederlag: 2,1 millioner kroner.
  • Ekstraordinært tilsyn: 200.000 kroner.
  • Akutte tiltak: 500.000 kroner.
  • Utvidet tilsyn i kombinasjon med tidligsanking: 450.000 kroner.
  • Gjerding: 150.000 kroner.
  • Gjerdeprosjekt i Trysil/Grue: 700.000 kroner.
  • Tekniske tiltak 30.000 kroner.
  • Konfliktdempende tiltak: 600.000 kroner.
  • Forskning, utvikling og evaluering: 100.000 kroner.
  • Diverse: 50.000 kroner.

I tillegg er det foreslått 100.000 kroner til kursing av hundemateriell. Det totale regnestykket viser da 14,1 millioner kroner.


Artikkeltags