Sp-Sandra tar rovdyrerstatningen til Stortinget

PÅ BEITESEMINAR: Leif Vingelen (t.h.) er varaordfører i Tolga. Her sammen med politisk rådgiver Per Martin Sandtrøen og stortingsrepresentant Sandra Borch fra Senterpartiet.

PÅ BEITESEMINAR: Leif Vingelen (t.h.) er varaordfører i Tolga. Her sammen med politisk rådgiver Per Martin Sandtrøen og stortingsrepresentant Sandra Borch fra Senterpartiet. Foto:

– Uforståelig at ikke departementet og Elvestuen ønsker å kompensere bøndene i Nord-Østerdalen, sier stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp).

DEL

Klima- og miljødepartementet vil ikke kompensere bønder i Nord-Østerdalen etter ulvesommeren på samme måte som de gjorde etter ulveskadene på Hadeland året før. Det har fått både faglag og ordførere til å reagere.

– Tapene i Nord-Østerdalen, både i 2016 og 2018, er større enn fjorårets tap på Hadeland. Det er ingen tvil om at situasjonen i Nord-Østerdalen har vært minst like ekstraordinær som den på Hadeland. Dette er beiteprioriterte områder som nok en gang blir rammet, og er satt i en enormt vanskelig situasjon, uttaler Borch til Arbeidets Rett.

Tirsdag var hun også én av deltakerne i en paneldebatt under beiteseminaret som Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit arrangerte i Oslo.

Saken om erstatningsordninger sier Borch at vil komme opp i Stortinget i høst. Senterpartiet har fremmet forslag om det Borch kaller en mer rettferdig erstatningsordning.

– Forslaget går ut på at bøndene får full erstatning når det er helt tydelig at det er rovdyr som har gjort skaden, og det uten avkorting, sier Borch.

Varaordfører Leif Vingelen fra Tolga deltok også på beiteseminaret.

– Jeg er bekymret for de usynlige utgiftene som aldri løftes fram. Beitebrukere går på dugnad, kommunene har store utgifter, skadefellingslaget har timegodtgjøring men gjør en større jobb utenom. Mattilsynet, Fylkesmannen og departementet, alle har utgifter, sier han.

Han mener signalene der Klima- og miljødepartementet sier at det ikke er en ekstraordinær situasjon i Nord-Østerdalen, er urovekkende.

– Vi ser helt klar urettferdigheten som bøndene i Nord-Østerdalen opplever, sa Borch i debatten.

Hun utfordret også FrPs Gisle M. Saudland til å være med på forslaget, men han sier han ikke uten videre kan love å støtte et løst forslag, men at han heller vil jobbe for at regjeringen skal lage forslag om tiltak, og gjøre vedtak som han sa står seg over tid.

Sp-forslaget går på at Stortinget skal be regjeringen sørge for at forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt, endres i samsvar med de retningslinjene som ble gitt for erstatningsoppgjøret i 2017.

Forslaget ble fremmet allerede i juni, og Leif Vingelen sier det oppleves bra å oppleve at noen politikere er i forkant på området.

Bak forslaget sto hans partifeller Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Ivar Odnes og altså Sandra Borch.

Artikkeltags