7,2 millioner kroner for rovdyrtatt sau

BEITESOMMER: 177 av de 544 sauebrukerne som slapp sau i utmarka i Hedmark sommeren 2017 har søkt om erstatning for rovviltskader.

BEITESOMMER: 177 av de 544 sauebrukerne som slapp sau i utmarka i Hedmark sommeren 2017 har søkt om erstatning for rovviltskader. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Rovdyrerstatningen øker i tre av kommunene i Nord-Østerdalen, og går tilbake i tre andre.

DEL


På nyåret presenterte Fylkesmannen i Hedmark tallene for hvor mange søyer og lam som er erstattet etter rovviltskader i beitesesongen 2017.

Fra 2016 til 2017 er det nedgang i Tynset, Rendalen og Folldal. Vi ser en økning i Os, Alvdal og Tolga.

177 sauebrukere i Hedmark søkte om erstatning for sau tapt til rovdyr i beitesesongen 2017. Totalt var det 544 brukere som slapp sau på utmarksbeite i fylket i fjor. Antall søkere har ligget på rundt 180 de siste tre årene.

Det ble søkt om erstatning for til sammen 4705 dyr, og 2764 av dem har Fylkesmannen funnet å kunne erstatte. Det samlede erstatningsbeløpet i Hedmark er på drøyt 7,2 millioner kroner.

– Lave tap

– De endelige tallene viser at tapene er blant de laveste de siste 20 årene, heter det på Fylkesmannens nettside.

Selv om Fylkesmannen betegner erstatningskravene som lave for fylket som helhet, er det stort tap til rovvilt i enkelte beiteområder. Ringsaker er kommunen der det største erstatningsbeløpet er regnet ut, med nærmere halvannen million kroner. Her er det bjørneskader som dominerer. Det samme er tilfelle i østlige deler av Tynset.

Rovdyrerstatning i Nord-Østerdalen 2017

  • Rendalen: 12 søkere: 77 søyer og 209 lam. 59 søyer og 144 lam erstattet, 566.926 kroner.
  • Tolga: 11 søkere: 36 søyer og 119 lam. 29 søyer og 71 lam erstattet, 260.919 kroner.
  • Tynset: 21 søkere: 117 søyer og 443 lam. 79 søyer og 252 lam erstattet, 860.373 kroner.
  • Alvdal: 24 søkere: 92 søyer og 544 lam. 61 søyer og 254 lam, 792.321 kroner.
  • Folldal: 23 søkere: 78 søyer og 597 lam. 32 søyer og 228 lam erstattet, 612.134 kroner.
  • Os: 15 søkere: 57 søyer, 254 lam. 36 søyer og 155 lam erstattet, 483.938 kroner.

Tynset er den kommunen i Nord-Østerdalen som har det største erstatningsbeløpet, med drøyt 860.000 kroner. Året før var beløpet imidlertid nærmere 1,1 millioner kroner.

I grenseområdene mellom Tolga og Rendalen var flere ulver på ferde, og dette vises også i erstatningstallene for 2017.

Streifdyr

– Tapene det enkelte år påvirkes i stor grad av antall streifdyr av ulv og bjørn inn i prioriterte beiteområder, og hvorvidt man i slike tilfeller lykkes med skadefelling, kommenterer Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Om vi ser på erstatningssøknadene, tegner det seg som vanlig et bilde av at jerven er den største skadegjøreren, med 2144 dyr. Dernest kommer ulv med 735 dyr, 562 til kongeørn, 517 til bjørn og 176 til gaupe. Dette er altså tall for antall dyr det er søkt erstatning for.

Langtfra alt erstattes

Antall dyr som faktisk er erstattet, er lavere. I en kommune som Alvdal er for eksempel bare 254 lam erstattet. Det ble søkt om erstatning for 544 lam. I Folldal er gapet enda større. Her ble det søkt erstatning for 597 lam, mens bare 228 ble erstattet.

Arbeidets Rett spør seniorrådgiver Øyvind Gotehus hos Fylkesmannens miljøvernavdeling om han kan belyse dette.

– Noe av det er normaltap som trekkes fra. Noen søker på alt som er borte som tatt av rovvilt, og da trekkes et normaltap på 3,6 prosent fra, opplyser han.

– Det er dessuten lite dokumentasjon i disse kommunene, og vi ikke har funnet det sannsynliggjort at alt er tapt til rovvilt, legger han til

Venter dere klager?

– Klagefristen er allerede ute. Det har kommet ni klager. I fjor var det rundt 20, og fire-fem år tilbake i tid lå vi på rundt 35 klager, sier Gotehus.Artikkeltags