Fagskolen på Storsteigen trekker studenter fra hele landet

LAMMING: Jo Agnar Hansen tar imot et lam, mens fagskolestudentene Knut Harald Skogli fra Alvdal (t.h.) og Nils Ørjan Thunheim Hamre fra Rogaland følger med.

LAMMING: Jo Agnar Hansen tar imot et lam, mens fagskolestudentene Knut Harald Skogli fra Alvdal (t.h.) og Nils Ørjan Thunheim Hamre fra Rogaland følger med. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

En ny runde med studenter skal lære om gras og husdyrhold.

DEL

Fagskolestudiet på Storsteigen i Alvdal har trukket til seg studenter fra hele landet. «Grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket» er navnet på studiet, som er et samarbeid med Fagskolen Innlandet, og som går på deltid over to år.

Her er folk både fra Rogaland og Nordland, i tillegg til Oppland og Møre og Romsdal. Endog en hel «superbonde» er med i kullet. Nils Ørjan Thunheim Hamre fra Hovsherad i Rogaland var med på TV-programmet Superbonden på NRK, og har valgt å ta fagskoleutdanning, han også. Han har planer om å ta over garden hjemme, og syntes det virket interessant med fagskole.

– Dere er kanskje ferdig med våronna for lengst der borte?

– Ja, det går mot slutten nå ja, sier han.

– Hva slags gard er det du skal ta over?

– Vi har mjølk, kjøtt, sau, rugeegg…ja vi har vel egentlig alt utenom gris og pelsdyr, ler rogalendingen.

Ikke vet vi om superbønder har superenergi, men fagskolelærer Oddvar Austbø røper at rogalendingen plutselig trådte til og klippet sauen på Storsteigen på en av fagskolesamlingene, da den opprinnelige saueklipperen var sjuk.

Sammen med resten av klassen følger den kommende bonden fra Rogaland med når Jo Agner Hansen og Karin Mattsson i det store sauefjøset ved Glåma i Alvdal forteller om hvilke systemer de har laget for å drive mest hensiktsmessig.

De er i sin tredje lammingssesong i nyfjøset nå. Fjøset er et elementfjøs av tømmer, lokalt produsert. 450 vinterfôra sau har de, og det er hektisk når alle skal lamme. Da gjelder det at beskjeder flyter greit og at ting befinner seg på sin rette plass. Elevene snapper opp tips om små praktiske ting som gjør hverdagen lettere.

Karin og Jo Agnar er fornøyde med det nye fjøset sitt. Så var det også svært godt planlagt.

– Vi har blitt gode til å bruke fjøset, kommenterer den mannlige delen av brukerparet. Løsningene er fleksible.

Jo Agnar har i stort grad ansvar for saueholdet, sønnen Jo Emil har ansvaret for det maskinelle, mens Karins hovedområde er gjeterhundene. Men i lamminga må alle trå til, og innleid hjelp er også nødvendig.

– Gode systemer må en ha enten en er liten eller stor, kommenterer lærer Oddvar Austbø.

Teknologien har for lengst inntatt fjøset, og Karin og Jo Agnar forteller om hvordan de bruker en lesestav og en app på mobiltelefonen i stedet for notatblokka.

Ei lamming får studentene også med seg. I en av bingene der de lammeklare søyene står i fred og ro med halm som underlag, blir det fødsel midt i skoletimen.

Selv om en del studenter kommer langsvegsfra, har 11 av 18 studenter tilknytning til Fjellregionen.

Artikkeltags