Inviterer til det 22. året med Landbrukets Dag i Museumsparken

ER KLARE: Leder i Tynset Bondelag, Leif Sverre Løkken, t.v., banksjef og landbruksansvarlig i Sparebank 1 Østlandet, Ann Brudevoll, styremedlemmene i Tynset Bondelag, studieleder Gunnar Borlaug, bak til venstre, nestleder Eva Iren Furuli, sekretær Liv Marit Mælen og skolekontakt Martin Ruud Rehder er alle klare til Landbrukets dag lørdag 5. oktober og gleder seg til å ta i mot tynsetinger og tilreisende i Museumsparken.

ER KLARE: Leder i Tynset Bondelag, Leif Sverre Løkken, t.v., banksjef og landbruksansvarlig i Sparebank 1 Østlandet, Ann Brudevoll, styremedlemmene i Tynset Bondelag, studieleder Gunnar Borlaug, bak til venstre, nestleder Eva Iren Furuli, sekretær Liv Marit Mælen og skolekontakt Martin Ruud Rehder er alle klare til Landbrukets dag lørdag 5. oktober og gleder seg til å ta i mot tynsetinger og tilreisende i Museumsparken. Foto:

Av

Lørdag 5. oktober inviterer Tynset Bondelag til den tradisjonelle festdagen for landbruksnæringa på Tynset.

DEL

Tradisjonen tro, vises blant annet både geiter, kuer, høner og hester, treskeverk og gamle landbrukskjøretøyer i parken, i tillegg til boder med alt som hører landbruket til. Her blir det muligheter for å handle både kortreist mat og håndverksprodukter, eller du kan nyte kaffe og biteti i trivelig passiar med familie og kjente mens ungene løper fritt omkring.

– Mange bondelag rundt omkring arrangerer «Åpen gård». Landbrukets Dag er vår åpne gård, sier leder i Tynset Bondelag, Leif Sverre Løkken.

Han understreker at det ikke lenger er en selvfølge at unger som vokser opp har vært i et fjøs. Regler for hvem som får komme inn i fjøs er blitt strenge, og for mange er Landbrukets Dag den eneste muligheten unger på Tynset får til å se og å klappe forskjellige husdyr.

– Vi inviterer til et barnevennlig arrangement med yrende liv og mange aktiviteter. Bønder har tatt fjøsstellet tidlig og tar med seg sine flotteste dyr til parken. Sikkerheten og planlegging er viktig for både folk og dyr. Dette er årets store samarbeidsprosjekt. Vi gleder oss som alltid, og håper på nye publikumsrekorder. Hvert år kommer nye utstillere og aktiviteter på programmet. Vi fornyer oss, men mest av alt holder vi på gode tradisjoner, kommenterer bondelagslederen.

Landbruksprisen

I samarbeid med Sparebank 1 Østlandet skal heder og ære, og en fin sjekk, deles ut.

– Dette er 8. året prisen deles ut, men det er den 9. prisen i rekken, opplyser Ann Brudevoll, banksjef og landbruksansvarlig i Sparebank 1 Østlandet.

Dette forklarer hun med at det ble delt ut 2 priser i jubileumsåret 2017.

I år skjer utdelingen midt på dagen, midt i parken.

– Vi håper publikum står opp tidlig på en fin høst-lørdag og kan være med på å sette pris på årets verdige vinner, oppfordrer Brudevoll. – Tynset Bondelag er jury og vi velger personer av kjøtt og blod som vi vil gi en ekstra honnør. Vinnerne er alltid gode og viktige ambassadører for vår viktige landbruksnæring.

Banksjefen understreker at samarbeidet mellom bank og landbruk er utrolig viktig for banken. I samlet utlån i Østerdalen er landbruk den største næringa for dem.

– Vi ønsker å gi noe tilbake og å støtte landbruket, sier Brudevoll om Landbruksprisen.

Bøndene er ønsket som kunder i vår bank og vi forsikrer også nå svært mange av regionens produksjonsenheter. Å besøke en bonde ute på gården er alltid givende og lærende for oss, det skjer så mye spennende innenfor investeringer i moderne teknologi, robotiseringer, nydyrking, utbygginger og klimatiltak på brukene. Alle bruk er forskjellige og vår erfaring er at det er utrolig mange dyktige bønder i vår region, ivrer banksjefen.

Løfte fram landbruket

Bondelaget på sin side understreker at bankens giverglede gjennom Landbruksprisen gir muligheter til å hedre noen som har gjort noe spesielt for næringa.

– Dette gir oss mulighet til å løfte fram landbruket, og bredden i landbruket, sier Løkken.

Eksempelvis nevner han spennet i de som har fått prisen fra Heidrun AS, som også i tillegg er blitt tildelt flere priser for sine produkter av småfekjøtt både nasjonalt og internasjonalt, til Vidar Vangen som har viet hele livet til landbruket, som alltid har tatt stort ansvar i sitt virke og utført sitt arbeid til punkt og prikke.

Hvem som får prisen i år er foreløpig hemmelig. Men lørdag 5. oktober kunngjøres årets vinner i Museumsparken.Artikkeltags