Landbrukssjefen er bekymret. Nå ber hun gårdbrukere sende inn anslag på sine avlinger

Landbrukskontoret i Os, Røros og Holtålen ber aktive gardbrukere i alle tre kommuner om å sende inn sitt anslag over avlingene etter årets førsteslått. Svarfrist er satt til første august.