Hund drept av ulv i Østmarka

Av

Statens Naturoppsyn er ikke lenger i tvil.