Langegga brøytes uten tillatelse

BRØYTER VEGEN: Det brøytes til hyttene i Langegga og det skaper problemer for avviklingen av lysløyperenn. foto: guri jortveit

BRØYTER VEGEN: Det brøytes til hyttene i Langegga og det skaper problemer for avviklingen av lysløyperenn. foto: guri jortveit

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Røros IL har avtalefestet rett til skiløype, men nå brøytes veien over Langegga likevel.

DEL

- Vi må selvfølgelig se på muligheter for å ivareta både hytteiernes og idrettslagets interesser. Vi registerer at det brøytes og at dette kommer i konflikt med skiløypene. Derfor må vi finne en løsning, men situasjonen er litt låst da vi er bundet til avtalen med idrettslaget, sier Geir Wagnild i Statskog.

Tilspissing

Det er Statskog og Røros Vekst som er grunneiere i det aktuelle området, der konflikten ser ut til å tilspisse seg om hvem som har rett til hva.
Det ble holdt møte mellom grunneierne og representanter for hytteeierne i september i fjor, og der ble det tydelig uttrykt at hytteierne ikke har rett til uten videre å brøyte veistrekningen over Langegga.
- I det forutsatte vi enighet mellom idrettslaget og hytteeierne vedrørende løsninger hvor hensynet til den avtalefestede skiløypa blir ivaretatt, understreker Wagnild.

Har ikke veirett

Veien over Langegga er en av flere veier på Statskogs grunn som har vokst fram gjennom bruk, uten at forholdet mellom brukere og grunneier er formalisert.
Wagnild påpeker at han ikke har funnet skriftlig dokumentasjon på at det er gitt til tillatelse til å opparbeide veien, og festekontraktene med hytteeierne gir heller ingen svar på spørsmålet om veirett.

Avtale fra 1970

- Hyttene på Statskogs grunn ble oppført tidlig på 60-tallet, mens avtalen med Røros IL ble opprettet i 1970. Av sakspapirene fra den gang, kommer det ikke fram noen innsigelser eller merknader til avtalen fra hytteeiernes side.
- Det ble tatt noen forbehold fra hytteeierne da skianlegget ble utvidet til skiskytteranlegg i 1982, men det dreide seg, om forhold knyttet til skytebaneanlegget, poengterer Wagnild.
Derfor mener Statskog det er feil når hytteeierne hevder det er opp til dem å bestemme om, og når det eventuelt skal brøytes.
- Vi skal gjerne se på om hytteeierne skal få veirett inn til hyttene sine, bare vi sikrer en løsning der idrettslagets interesser blir ivaretatt, sier han.
Daglig leder i Røros Vekst, Jarle Østgård, slutter seg til synspunktene til Wagnild og bekrefter at de vil møtes og se på området nok en gang, og søke finne løsning som ivaretar alle parter.

Send inn tekst og bilder «

Bli med og fortell fra din klubb og sportshverdag!

Artikkeltags