Det sier Sankar-Øyan, som tidligere i vinter søkte kommunen om å få overta uthuset, som nå står ved Skansen og er i kommunens eie.

Han forteller at han har mulighet til å kjøpe tomta av dagens eier, og at uthuset er viktig for å sette i gang prosjektet.

I vedtaket fra formannskapet heter det at eier av Larsenstuggutomta fritt kan overta uthuset og tilbakeføre det til opprinnelig plassering ved Larsenstuggu. Vilkåret er at den nye eieren av uthuset må stå for demontering og flytting, og rydde tomta.

– Overtakelse og flytting av uthuset forutsetter at Larsenstuggu oppføres, heter det fra formannskapet.

Spennende prosjekt

Sankar-Øyan er svært interessert i lokalhistorie, og har sterk tilknytning til Røros gjennom sine foreldre.

– Dette er en unik mulighet til å bygge i det gamle historiske Røros og få bygninger tilbake til sin originale plasssering. Et spennende prosjekt som etter formannskapsvedtaket har kommet nærmere en gjennomføring, sier Sankar-Øyan.

Larsenstuggu

Tømmerkassa på Larsenstuggu er rehabilitert av Rørosmuseets bygningsvernsenter og er klar til å settes opp igjen.

– Det å vitalisere denne delen av Flanderborg ved å tilbakeføre bygninger som tidligere har utgjort et fortettet bygningsmiljø, har lenge vært ønsket fra et samlet kulturarv- og bygningsvernmiljø på Røros. Realiseringen av prosjektet fordrer tilgang til relevante historiske bygninger, sto det i søknaden til kommunen.

Mange etater

Sankar-Øyan forteller om en litt komplisert prosess med kommunen der mange etater er inne i bildet når det er snakk om bygging i sentrum.

– I kommuneplanen for Røros sentrum heter det blant annet om tomta for Larsenstuggu, at den skal bebygges med så opprinnelige bygninger som mulig. Det betyr at prosjektet aldri har vært nærmere en løsning enn nå, sier Sankar-Øyan.