Om media og Mauren

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerKjære leser! Du leser nå 16.januar-utgaven av Arbeidets Rett 2017. Enten som E-avis etter klokka ni søndag kveld, eller du er en av mange som trives med papiravisa vår på utgivelsesdagen.

På forsida vår står det at det er den 111.årgangen. Vi har altså jubileum i år: Det er 110 år sia forløperen vår så dagens lys. Takk til framsynte folk som gikk foran.

Nr.1 av «Mauren et Arbeiderorgan for Røros, Østerdalen og Guldalen.» kom ut onsdag 16.januar 1907.

På forsida står det at avisa «Udkommer hver onsdag og koster 55 øre kvartalet. Porto iberegnet.» Videre finner vi at «Annoncer betales med 10 øre linjen», og faste averterende har rabat.

«Som antydet, vil «Maurens» væsentligste opgave bli at anspore arbeiderne i Røros, Østerdalen og Guldalen til enigt samarbeide for vore fælles interesser. Fremdeles vil et sligt blad ha stor betydning som bindeled mellem foreningerne i begge valgkredse», heter det i den første artikkelen, som selvfølgelig den gang var undertegnet Styret for Røros arbeiderparti.

Partipressens tid er over. Noen spår også at papiravisens tid er over, men det gjenstår å se. I skrivende stund har utrolig mange avistitler rundt om i landet, Arbeidets Rett inkludert, flere abonnenter og betalende lesere enn på samme tid i fjor. Det er gledelig! Den vanskelige utfordringen er å balansere ressurstilgang med forventninger, åpne nettsaker med det vi har å tilby våre komplettabonnenter, lokalavisoppdraget med regionens felles utfordringer, samt en god del andre sprikende interesser.

Arbeidets Rett har i flere tiår tatt mål av seg om å sette lys på regionens utfordringer og muligheter, slik det har vært uttrykt i slagord som «Vi skal være limet i Fjellregionen». Dekningsområdet for 110 år sia var altså Gauldalen, Røros og Østerdalen, og de så behovet for å samarbeide for felles interesser også den gang. Det er ikke mindre aktuelt i dag, uansett hvordan kommunekartet skal se ut i framtida.

Vi bor, lever og virker i én felles bo- og arbeidsmarkedsregion, og enn så lenge søker vi i AR å sette regionen på kartet utad, fremme regionens interesser og vise våre styrker og vansker innad. Takk for tilliten, og kom gjerne med innspill til hva dere ønsker av oss! Fjoråret bød på utfordringer med distribusjonen av papiravisa vår, både til dere som får den med bud i regionen, noen som får den med post, og ikke minst til alle dere utenfor regionen. Takk for at dere henger med fortsatt - til tross for dette! |

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags