Der noen går foran ...

Av

... kommer andre etter.