Gå til sidens hovedinnhold

Pest eller kolera

Artikkelen er over 3 år gammel

Leder Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høsten 2016 fattet kommunestyrene i Midtre Gauldal, Holtålen og Røros kommune likelydende vedtak for oppstart av et forprosjekt på fylkesveg 30 Støren – Røros, der utbedring av fylkesveg 30 mellom Støren og Røros blir delvis finansiert ved bruk av bompenger. Nå er forprosjektet sluttført, og kommunene og fylkeskommunen skal ta stilling til om de ønsker å gå videre med forprosjektet og en bompengesøknad for fylkesveg 30.

I utredningen forutsettes det at det bygges tre bomstasjoner, en ved Rogstad, ved Reitstøa og på Nesvollen, hver med en innkrevingsperiode på 15 år.

Forutsatt lokalpolitisk vedtak høst 2018 og oppstart av reguleringsarbeid fra 2019, vil det være realistisk å få en Stortingsbehandling av bompengeproposisjonen i juni 2022, med påfølgende anleggsstart i 2023, heter det i utredningen.

Tilstandslista som gjør fv.30 mellom Røros og Støren aktuell som bomvegstrekning er lang som et vondt år, og minst like dyr. Utredningen peker blant annet på at: 99 prosent av dagens veg har en vegbredde under 7,5 meter. Bæreevnen er under kravet på stort sett hele vegstrekningen. Cirka 700 meter veg har en stigning over 8 prosent. 378 kurver har en horisontalkurvatur som ikke er tilpasset en fart på 80 kilometer i timen. Det er registrert åtte strekninger med høy risiko for skred, og ni strekninger med faregrad moderat pluss.

Kort summert har strekningen generelt dårlig framkommelighet grunnet krapp kurvatur, smal vegbredde og til dels dårlig sikt. Vegen er nedslitt, vann ligger i vegkroppen, vegkantene svikter og asfalten sprekker opp. Behovet for en utbedring er stort. Det vurderes 17 utbedringstiltak. Det er foretatt en rangering av tiltakene etter kost/ nytte og vurdert flere alternative tiltakspakker, hver på om lag 500 millioner kroner.

Lokalpolitikerne våre står ganske enkelt overfor valget om pest eller kolera, med en vei som ikke på noe vis fyller kravene til vanlig veistandard på den ene siden og den sure pillen, bompengefinansiering, på den andre siden. Det er sjelden en får applaus av sjåfører og lokalsamfunn for å foreslå bompengefinansiering. De med ansvar for fv.30 får en ekstra krevende oppgave med å forklare og motivere folk til at av en strekning på 111 kilometer er det kun 22 kilometer totalt som utbedres.

Det kan bli fortsatt mye dårlig vei mellom Røros og Støren.


Kommentarer til denne saken