På fylkesårsmøtet til AUF i Trøndelag ble Ivar Østby fra Røros valgt som skole og arbeidsansvarlig i fylkesstyret.

- Dette gjør det vanskelig for meg å være lokallagsleder i Røros AUF, derfor fratrer jeg som leder, opplyser Østby til Arbeidets Rett.

I stedet vil Jakob Tidemann overta som leder og Martin Hage Stjern blir nestleder.

- Jeg vil fortsatt være styremedlem i Røros AUF, og vi forholder oss til samme plan som ved lokallagsårsmøtet, sier Ivar Østby, som gjerne framsnakker at de fikk gjennomslag for flere saker på fylkesårsmøtet.

16 av 16 saker ble vedtatt av fylkeslaget, og spesielt fornøyd er AUF-erne fra Røros med vedtaket om å lovfeste rett til et hjem, å avvikle copyright på oppfinnelser som hører menneskeheten til, og målet om å samle all norsk jernbane under et statlig selskap.

- Vi vil også melde om at Røros AUF vil ta kampen for at kun bedrifter med tariffavtaler skal få skjenkebevilgninger innad i kommunen, erklærer avtroppende leder Ivar Østby.