Lege, barnehagelærer og miljøterapeut har takket ja til stilling i Røros kommune