Rådmannen går for lånte legelokaler

Røros legesenter

Røros legesenter

Artikkelen er over 2 år gammel

Rådmannen innstiller fortsatt på at kommunen bør låne lokaler av Røros sykehus for å bedre arbeidssituasjonen ved Røros Legesenter. Dette vil bli en langt rimeligere løsning enn å sette opp en brakkerigg i tilknytning til legesenteret.

DEL

Saken skal opp til ny behandling i formannskapet torsdag. Da saken ble behandlet første gang, etterlyste Anne Grete Beck Andersen (A) en oversikt over kostnader ved de ulike alternativene.

Lån av lokaler ved Røros sykehus er den minst kostnadskrevende løsningen, og rådmannen mener dette også er en holdbar løsning i påvente av at legesenteret bygges ut.

Det andre alternativet er å leie og sette opp en brakke i forlengelse av helseenteret. Dette kan tenkes å være mer praktisk, da den kun involverer legetjenestens ansatte. Brakken bør inneholde eget møterom, pauserom samt toalett.

Rådmannen skisserer at en slik løsning vil koste et sted mellom 200 -250 tusen kroner. I tillegg vil det påløpe kostnader knyttet til renhold, oppvarming og ventilasjon.

Ved Røros legesenter jobber det i dag tre kommunalt ansatte leger og tre leger med driftstilskudd. I tillegger det en vikarlege samt en turnuslege. Det er kun kontor til syv av legene, noe som gjør at turnuslegen ikke disponerer kontor og må bytte kontor flere ganger daglig.

Artikkeltags