Gå til sidens hovedinnhold

Leif Sturla har kjørt brøytebil på riksveg 3 i 40 år

Artikkelen er over 2 år gammel

Leif Sturla Lillestrøm har kjørt brøytebil på riksveg 3 i Nord-Østerdal i 40 år. Hans firma brøyter årlig mellom 25.000 og 30.000 kilometer. Det tilsvarer omtrent avstanden fra Tynset til Cape Town – og tilbake igjen. Hver vinter.

(VEGNETT.NO): – Utviklinga har vært enorm, sier 61-åringen. Første vinteren jeg kjørte, strødde jeg ett lass med grus på hele vinteren. Nå måler vi friksjon digitalt, og er vi ute med sand, fastsand eller salt hver eneste dag i vintersesongen, forteller Lillestrøm.

Fem ansatte

Leif Sturla og firmaet hans (Leif Sturla Lillestrøm Maskin og Transport AS) har ansvar for rv. 3 fra Motrøkrysset på Tynset til Hanestad i Rendalen, i tillegg til fv. 29 fra Alvdal til Grimsbu og fv. 712 fra Fåset til Savalen. I alt er det snakk om 64 km riksveg og 46 km fylkesveg. Eller dobbelt så mye om du regner tur-retur.

Til å utføre jobben har familiefirmaet nå fem ansatte, tre biler, to med kombispreder for fastsand og salt, og en med strøtralle. – Jeg har trivdes veldig godt med jobben min. Det er derfor jeg har holdt på så lenge, sier Lillestrøm.

Vinteren 1978/79 var den første. Han måtte ta over jobben etter far sin på kort varsel.

– Den vinteren kjørte jeg far sin gamle Bedford med spissplog. Det var vel ikke helt ideelt på riksvegen at snøen ble brøyta til begge sider. I 1979 kjøpte jeg en ny Volvo N7, og så fikk jeg en diagonalplog av Statens vegvesen. Da ble det bedre. I 1983 kjøpte vi vår første boggibil, og da utstyrte vi den også med sideplog. Samtidig ble det et krav at vi måtte ha mobiltelefon i bilen, forteller han.

Flere tungbiler og mer aggressiv kjøring

– Trafikken har endra seg enormt. Nå er det mye mer trafikk – også om natta. Det er flere tungbiler, mange av dem utenlandske, og mye aggressiv kjøring. Før vi begynte å salte riksveg 3 var det uhell og ulykker så å si hver dag, særlig i Tunndalen og Lonåsbakkene nord for Tynset. Nå stiller bilistene mye strengere krav til forholdene på vegen. Det fører til at krava til oss endrer seg også. Det er veldig positivt for trafikksikkerheten på vegene.

Bruken av sand og salt tredoblet

Statistikken bekrefter Leif Sturlas opplevelse av at vinterdrifta har endret seg. Nasjonale tall viser at de siste tiårene er bruken av både sand og salt tredoblet, mens antall kjørte brøytekilometer er doblet. Forrige vinter ble det brukt i alt 872.000 tonn sand og 325.000 tonn salt på riks- og fylkesvegene her i landet, med tilhørende gang- og sykkelveger. Det ble kjørt i alt 26,5 millioner brøytekilometer. Samtidig er antall trafikkdrepte redusert fra 304 i 1999, til 108 i fjor.

Kommentarer til denne saken