Les alle innspillene om skolerapporten i Røros: – Vanskelig og vondt

Ved fristens utløp 18. juni var det kommet inn nærmere 40 høringsuttalelser knyttet til rapporten «Oppvekst-struktur, kompetanse og ressurser». I rapporten anbefaler kommunedirektøren å legge ned Glåmos skole og Brekken Oppvekstsenter fra skoleåret 2021/2022.