Krysset mellom Fylkesvei 30 og Vedalen på Neby i Tynset

Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerTynset Arbeiderparti mener at fartsgrensen på fylkesvei 30 ved Neby må endres fra dagens 60 km/t til 50 km/t, og at det blir fotgjengerfelt over fylkesvei 30 i Vedalskrysset. Tynset Arbeiderparti foreslo dette i kommunestyresak 3/17: Handlingsprogram for fylkesveger. Forslaget ble heldigvis enstemmig vedtatt.

Dette er et farlig kryss. For det første ligger krysset på en bakketopp. For det andre er det busslommer på begge sider av vegen, og 12 barn/ungdom står på og av skolebussen der, og må krysse fylkesvei 30. For det tredje er det stor trafikk til og fra Eggen barnehage, både med foreldre som henter og bringer unger, og barnehageunger som er på tur og må krysse veien. For det fjerde er det til tider stor trafikk til og fra Kirka, både ved gudstjenester, ved stell av graver og spesielt i forbindelse med begravelser. For det femte er det til tider mye trafikk til og fra Glomtun, Bortistu og annen gående, sparkende og syklende trafikk. For det sjette skal det bygges ny Neby bru, og turstier, kulturstier og Pilegrimsleden skal knyttes sammen. Dette vil bety enda større trafikk av mjuke trafikanter i krysset.

Det rapporteres om mange ”nestenulykker”, og det er stort lokalt engasjement for økt trafikksikkerhet i Vedalskrysset.  Vi håper at Statens Vegvesen tar høringsuttalelsene til følge.

Else Nyheim

Tynset Arbeiderparti

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags