Holtålen kommune og Fylkesmannen

Av

Holtålen kommune har 9.september sendt et nytt brev til Fylkesmannen om Gauldalsløypa med rådmann Marius Jermstad som saksbehandler.

DEL

MeningerHans engasjement i denne saken er stort, og han har utvilsomt problemer med å akseptere opphevelse av vedtaket om Gauldalsløypa.

Mange opplever at Jermstad mer opptrer som politiker enn rådmann.

I det nye brevet stiller han igjen spørsmål om Fylkesmannens troverdighet og ansvarlighet, og gjentar også tidligere udokumenterte påstander.

Jeg tror det er svært uklokt av Holtålen kommune å fortsette å krangle med Fylkesmannnen, henge seg opp i bagateller og også stille spørsmål rundt saklighetsnivået hos Fylkesmannnen.

Kommunen må ta inn over seg at det ikke var gjort nødvendig kartleggingsarbeid før vedtaket om opprettelse av Gauldalsløypa ble fattet, og at Fylkesmannen var nødt til å oppheve vedtaket.

Jeg ser i Retten at det er mange i Holtålen som er i harnisk over at det blir en vinter uten Gauldalsløypa. De bør imidlertid ikke rette skytset mot Fylkesmannen, som gjør jobben med å håndheve lov og forskrifter om motorferdsel i utmark, men plassere ansvaret der det hører hjemme; hos administrasjonen og politikere i Holtålen kommune.

Jeg håper at det nye kommunestyret vil legge om kursen og få til en god dialog med Fylkesmannen, og at rådmannen også innretter seg etter dette.

Han bør ikke fortsette med sin stillingskrig.


Artikkeltags