Røros-forsker får Rosa sløyfe-støtte

Fra venstre: Jon Amund Kyte, Stein Kaasa, Anna Sætersdal og Harald Engan leder prosjektene som fikk forskningsmidler fra Rosa sløyfe torsdag.

Fra venstre: Jon Amund Kyte, Stein Kaasa, Anna Sætersdal og Harald Engan leder prosjektene som fikk forskningsmidler fra Rosa sløyfe torsdag. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Forsker Harald Engan ved LHL-klinikkene Røros er en av dem som får millionstøtte til forskning fra Rosa sløyfe.

DEL

Engan er tildelt 2.760.000 kroner i forskningsmidler fra Rosa sløyfe. Røros-forskeren er med det én av fire som får forskningsmidler fra Rosa sløyfe etter høstens søknadsprosess.

– Vi jobbet mye med søknaden for å sikre finansieringen vi er avhengig av for å få stablet dette forskningsprosjektet på beina. Vi visste at prosjektet holdt god vitenskapelig kvalitet, men var usikre på om det var av interesse for Rosa Sløyfe å støtte. Det viste det seg heldigvis å være, sier en glad Engan.

Pengene fra Rosa sløyfe-aksjonen går til brystkreftforskning, opplysningsarbeid og andre brystkreftprosjekter. I 2016 ble forskningsutlysningen for første gang delt i to parallelle utlysninger. Den ene rettet seg mot pasientforløp og helsetjenesteforskning, og den andre mot klinisk forskning. Engans søknad befant seg i førstnevnte gruppe.

Pionerprosjekt


Forskningsprosjektet Engan har fått støtte til dreier seg om brystkreftdiagnostisertes deltagelse i arbeidslivet.

– Mange brystkreftpasienter opplever seneffekter av behandlingen, og internasjonale studier viser at man har større risiko for å havne utenfor arbeidslivet. I vårt prosjekt vil vi se på hvilke faktorer som avgjør dette, slik at man kan iverksette tiltak som fremmer deltagelse i arbeidslivet, sier forskeren.

Engen beskriver arbeidet de nå skal i gang med, som er en del av større forskningsprosjekt, som et pionerprosjekt.

– Det unike i Norden er at vi kan koble sammen data fra ulike registre, slik at vi kan se på mange ulike faktorer samtidig. Hva er det som er mest avgjørende for arbeidsevnen etter diagnosen? Er det svulstens egenskaper, behandlingen man får eller andre ting som yrkesbakgrunn eller utdanningsnivå? Dette kan vi finne ut mer om gjennom å se på alle faktorene i sammenheng, sier Engan, som har med seg forskere fra både inn- og utland i prosjektet.

Rekordutdeling


Midlene som ble delt ut torsdag er inntektene fra Rosa sløyfe-aksjonen 2015. De fire forskningsprosjektene fikk til sammen 20 millioner kroner. Aldri har Rosa sløyfe gitt mer støtte til brystkreftforskning enn ved årets tildeling.

– Dette er takket være et enormt engasjement fra det norske folk. Vi gleder oss til å se resultatene av forskningen i fremtiden, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

De tre øvrige prosjektene som har fått støtte dreier seg om graviditet etter brystkreft, immunterapi og nye behandlingsformer for pasienter som har brystkreft med spredning til hjernen. De to sistnevnte er i gruppen for klinisk forskning.

– Ved å støtte denne typen klinisk forskning kan Rosa sløyfe bidra til at flere får bedre liv og lever lenger med sykdommen om den ikke han helbredes, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ester-Johanne Sande.

Fakta om Rosa sløyfe
Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med de som rammes, øke kunnskapen om brystkreft og å gi støtte til brystkreftforskning og andre brystkreftprosjekter.

Artikkeltags