- Jeg gleder meg som bare rakker’n

Festivalsjef Anne Linn Vingelsgård Schärer er så klar som det er mulig å være foran årets Livestock.