-Den beste redskapen for både meg og Saga, har vært tid og tålmodighet. Vi bruker mye av dagene sammen, og jeg har henne med meg overalt. Og hvis har jeg en dårlig dag, og bruker en time på å fli boksen hennes, spør hun meg ikke hvorfor.

Livet til Kari Cecilie (32) vil aldri bli det samme som før kreften

Stadig flere overlever kreft, men samtidig øker også tallet på de som må leve videre med alvorlige senskader etter sykdommen. Kari Cecilie Lund (32) fikk lymfekreft da hun var 25 år. Sju år senere er hun kreftfri, men livet er fortsatt ikke det samme, og vil kanskje aldri bli det.
Publisert