Den endelige ordlyden i interpellasjonen fra Heggem er ikke spikret:

– Slik jeg ser det har AtB lagt tre forskjellige faktorer til grunn for å foreslå å kutte ut toalett på langrutene sine; sikkerhet, bagasjekapasitet og kostnader. Det har aldri skjedd ulykker, det er svært sjelden for lite plass, og kostnadene er ikke avgjørende for om AtB går med over- eller underskudd. Med andre ord; det er ingen gode grunner for å fjerne dette tilbudet slik jeg ser det, poengterer Heggem.

Hun mener at forslagene til løsning slik de er framlagt virker lite gjennomtenkte og stigmatiserende i verste fall.

– Tenk deg hvordan det oppleves for passasjerene og ikke minst den det gjelder hvis en buss må sitte og vente på noen som må et nødvendig ærend? Og hvor skal bussen stoppe mellom Røros og Støren? Det finnes mennesker som av forskjellige grunner ikke føler seg trygg hvis en ikke har et toalett tilgjengelig. Skal disse da ikke få muligheten til å bruke et kollektivtilbud? Dette er fryktelig lite musikalsk. Jeg stiller disse spørsmålene til fylkesordfører og foreslår at fylkestinget vedtar at toalett-tilbud er et krav som må oppfylles for å få kjøre langruter i fylket, sier Heggem.

Vil be AtB gå i dialog med sjåførene

Fylkesordfører Tore O. Sandvik opplyser at Arbeiderpartiet i Trøndelag vil søke flertall for fortsatt do på de bussene hvor sjåførene mener dette er nødvendig og dette oppfattes som det beste tilbudet for de reisende.

– Det er veldig bra at AtB tar trafikksikkerheten for passasjerene på alvor, og det bør alltid vektlegges tungt, men i dette tilfellet mener vi man må avveie ulike hensyn. Hvis do på bussen hadde vært et alvorlig trafikksikkerhetsproblem, burde de allerede vært stengt, og det er de jo ikke, sier Sandvik.

– Vi ønsker derfor å be AtB om å gå i dialog med selskapene og sjåførene for å finne ut hvilke strekninger det bør være do på bussene, og så sørge for at det skjer, avslutter Sandvik.