Roger Berggård har trukket seg fra vervet som styreleder av Røros idrettslag.

- Jeg føler at det er mistillit fra banksjefen til meg som styreleder i idrettslaget. Da er det min plikt å trekke meg ut slik at tillitten kan gjenopprettes, sier Roger Berggård.

- Følt mistillit

Det var etter et møte mellom Berggård og banksjef i Rørosbanken, Nils P. Hagen, at førstnevnte følte mistillit angående håndtering og prosess vedrørende konkursen i Bergmannsarrangement.

Rørosbanken er idrettslaget sin største samarbeidspartner.

Berggård presiserer at det handler om følt mistillit og ikke uttalt mistillit.

Inspirerende jobb

- På tross av at det er mye som har skjedd de siste månedene føler jeg at vi i idrettslaget har hatt kontroll på økonomien. Det har vært en belastning at daglig leder har vært sykemeldt, men mitt engasjement for laget har ikke vært svekket på grunn av arbeidsmengden. Selv om det har vært mye jobb, har jobben vært inspirerende, men når den største samarbeidspartneren ikke er fornøyd da kan man ikke lenger sitte som styreleder, resonerer Berggård.

Han sa fra seg vervet som styreleder i Røros idrettslag tirsdag 21. oktober. Da ble styret og alle gruppeledere informert.

- Jeg har god samvittighet i forhold til min innsats for Bergmannsarrangement og som styreleder, sier Berggård.

Han føler at banksjef Hagen har behandlet idrettslaget som en vanlig bedrift og ikke et lag basert på dugnad og frivillig innsats.

Berggård fortsetter med jobben i hovedkomiteen for NM på Røros.

- Ingen mistillit

- Fra banken sin side har det ikke vært og er ingen mistillit til Berggård. Vi ser at Berggård at har gjort en solid innsats med utviklingsprosjekter for idrettslaget, sier Nils P. Hagen.

Han forklarer at Rørosbanken har vært og er en stor sponsor for idrettslaget.

- Vi har et sterkt bånd og idrettslaget er en kjempeviktig samarbeidspartner for oss. Vi kan ikke gå inn på våre kundeforhold i respekt for idrettslaget og andre kunder, så vi som bank kan ikke kommentere avtaler, forklarer Hagen på spørsmålet om banken har behandlet idrettslaget som en vanlig bedrift.

Tidligere nestleder i idrettslaget, Kristin Engan, har rykket opp som fungerende leder. Hun vil fungere som leder fram til valgkomiteen har funnet ny leder i Røros idrettslag.

- Det er ingen problemer mellom vår sponsor Rørosbanken og Røros Idrettslag, sier Engan.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.