Tidligere var planen å legge fotballhallen på Nytrømoen i flukt med grasbanen, og over friidrettsbanen. Den planen er nå endret i følge leder i TIF, Eystein Lunåshaug.

- Vi velger å følge anbefalingene fra kommunen, og flytter plasseringen av hallen slik at den nå vil ligge der tennisbanen og sandvolleyballbanen ligger.

Hele området på Nytrømoen er regulert til idrettsanlegg, og dette vil i følge Lunåshaug være den mest fornuftige plasseringen.

To trinn

Selve fotballhallen vil være en del av et større prosjekt.

- Vi ser for oss at vi skal utvikle Nytrømoen med to byggetrinn. Først er målet å få på plass fotballhallen i 2015. Byggetrinn to vil være et garderobeanlegg som skal være ferdig i 2016. Det vil da bli plassert der det i dag er en ishockey rink, forteller han.

Tre?

Foreløpig er det litt i det blå om det blir en stålhall eller en trehall, men lederen i TIF har selv en klar formening om dette.

- Det bør bygges en trehall på Tynset, ikke en stålhall import fra for eksempel Litauen. Slik sett handler ikke dette kun om pris.

Han forteller også at de har et tilbud inne fra Materialbanken i Vingelen på en trehall, men at det også ønsker flere aktører på banen.

- Det er en anbudsrunde ute nå, men som jeg sier så er det hyperaktuelt med en trehall.

Haster

For TIF er nå de bare tiden og veien skal man ha en hall på plass allerede om et år.

- Fristen for å søke om spillemidler er 1. januar 2015. Vi har allerede varslet om at vi kommer til å søke, men søknaden må være inne til den tid. Før det så må vi gjennom anbudsrunden, og det må et ekstraordinært årsmøte til hvor vi endelig bestemmer at en fotballhall skal bygges, og hvor lånerammen vedtas, avslutter Lunåshaug.