Tynset-løperen Rune Müller vant søndagens Berserenn, over 40 kilometer fra Røros til Os. Müller brukte i underkant av to timer på sitt løp.

I år var rennet lagt til en ny trase. Og det var en kjempesuksess. Både trimmere og aktive roste den nye traseen fra Røros til Os.

185 aktive stod på startstreken på Gjettjønna, mens omtrent like mange trimmere deltok.

Se video fra Høsenfjellhytta i vedlagte fil, og se bilder fra rennet her