- Dette betyr at renta på våre rimeligste førstehjemslån kommer på 2,05 prosent, sier banksjef Arne Sund i Tolga Os Sparebank.

Som har opplevd mye spørsmål om rentekutt den siste tida etter at Norges Bank satte ned renta.

- Det som er viktig å huske på er at vi ikke låner penger av Norges Bank. Vi låner av kunder som plasserer innskudd der de får best betalt, og vi låner i obligasjonsmarkedet. Per i dag har vi lån på til sammen 415 millioner kroner i obligasjoner og betaler en snittrente på 2,48 prosent, forklarer Sund.

- Vi har derfor ikke så mye mer å gå på. Når vi nå setter ned renta, er dette like mye som de største bankene kommer til å gjøre, poengterer Sund.

Strekker seg langt for å hjelpe

Sund understreker at banken har stor omsorg for sine kunder.

- Det er en del av forretningsideen vår. Vi gjør vårt beste for å hjelpe, med avdragsutsettelse på lån eller ekstra kreditt i perioden fram til folk får dagpenger, sier Sund.

- Hvilke andre tiltakspakker kan bankene bidra med?

- Vi har fått signaler om at det kommer en finansieringspakke rettet mot små og mellomstore bedrifter. Denne ordningen blir i hovedsak administrert av lokale banker som får tildelt en pott som skal brukes til dette formålet.

Sund påpeker at man må langt tilbake i tid for å finne lignende situasjoner. Banken er fortsatt stengt for publikum og det er roligere tider i utlånsmarkedet.

- Vår samfunnsoppdrag er å holde hjulene i gang, men det er krevende tider å drive bank i. Dette blir ikke noe spesielt godt år for bankene, mener Sund.

Som oppfordrer alle til å forholde seg til råd og retningslinjer fra myndigheter slik at perioden med unntakstilstand blir kortest mulig.

- Viktigst av alt er nå å ta vare på hverandre og stå sammen. Bare på den måten kan vi komme oss gjennom dette, understreker Sund.

Nytt rentekutt fra SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN setter ned renta på boliglån med inntil 0,5 prosentpoeng. Etter to rentenedsettelser på en uke har boliglånsrenta blitt redusert med 0,85 prosentpoeng. Sammen med andre tiltak som avdragsfrihet og forskudd på dagpenger vil dette hjelpe folk gjennom krisen. Ny laveste rente blir 2,00 prosent for Grønt boliglån.

- Tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset rammer også Midt-Norge hardt. SpareBank 1 SMN har is i magen, og vi strekker oss langt for at våre kunder kommer seg gjennom krisen. De viktigste tiltakene for folk som rammes er avdragsfrihet og forskudd på dagpenger, sier banksjef for Røros og Holtålen Eivind Langseth i SpareBank 1 SMN.

- Midt-Norge er som resten av verden i en unntakstilstand, og SpareBank 1 SMN har nå iverksatt flere ekstraordinære tiltak for å bidra til at våre kunder får hverdagsøkonomien til å gå rundt. 2500 kunder har allerede søkt om avdragsfrihet. Vi har nå utvidet denne perioden for avdragsfrihet med opptil seks måneder og dessuten fjernet endringsgebyrene, sier Langseth