Nå får vi rapporter om at økonomien i mediehusene er sterkt presset. Annonsesvikten er massiv og i den grad næringslivet bruker markedskroner, blir mye brukt digitalt, i all hovedsak på de globale USA-eide nettverkene Facebook og Google.

Mediene må nå bruke mye av sin tid på permitteringer og nedbemanninger, det svekker nyhetsformidlingen. Vi frykter at krisen vil kunne få langsiktige konsekvenser for lokale medier, herunder nærradioene, og at det vil ta tid før inntektssiden gjennom blant annet annonsering og markedsføring fra næringslivet tar seg opp igjen.

Som lokalpolitikere er vi opptatt av å ha et levende demokrati med redaktørstyrte medier som rapporterer, overvåker og er både kritiske og konstruktive i sin tilnærming. For at vi skal få forståelse for mange av de ekstraordinære tiltakene som samfunnet nå gjør, er det helt vesentlig at vi kommer ut med informasjon til befolkningen.

Vi ber om at kulturminister Abid Raja lager en ekstraordinær støtteordning som kan berge de lokale og regionale mediehusene. Det er viktig at vi kan beholde det mediemangfoldet som vårt land og demokratiet er bygget på.

Samtidig vil vi oppfordre innbyggere og lokalt næringsliv til å støtte opp om de lokale og regionale mediehusene. Kjøp aviser eller digitale abonnement.

Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune

Kristin Strømskag, ordfører Frøya kommune

Jens Arne Kvello, ordfører Tydal kommune

Arve Hitterdal, ordfører Holtålen kommune

Frode Revhaug, ordfører Frosta kommune

Hege Nordheim-Viken, ordfører Høylandet kommune

Vibeke Stjern, ordfører Åfjord kommune

Arnhild Holstad, ordfører Namsos kommune

Ole Laurits Haugen, ordfører Hitra kommune

Isak Veierud Bush, ordfører Røros kommune

John Einar Høvik, ordfører Osen kommune

Bente Estil, ordfører Lierne kommune

Stian Brekkvassmo, ordfører Namsskogan kommune

Elisabeth Helmersen, ordfører Leka kommune

Ole Morgen Balstad, ordfører Selbu kommune

Trond Hoseth, ordfører Malvik kommune

Ola Øie, ordfører Rennebu kommune

Amund Hellesø, ordfører Nærøysund kommune

Kjersti Kjenes, ordfører Meråker kommune

Gunn Iversen Stokke, ordfører Skaun kommune

Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger kommune

Bjørnar Buhaug, ordfører Indre Fosen kommune

Per Olav Tyldum, ordfører Overhalla kommune

Ida Stuberg, ordførere Inderøy kommune

Borgny Kjølstad Grande, ordfører Grong kommune

Oddbjørn Bang, ordfører Orkland kommune

Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa kommune

Vibeke Langli, ordfører Rindal kommune

Ivar Vigdenes, ordfører Stjørdal kommune

Odd Jarle Svanem, ordfører Heim kommune

Geir Arild Espnes, ordfører Oppdal kommune

Hans Oskar Devik, ordfører Røyrvik kommune

Jorid O Jagtøyen, ordfører Melhus kommune

Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune

Sivert Moen, ordfører Midtre Gauldal kommune

Olav Jørgen Bjørkås, ordfører Flatanger kommune

Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører Trøndelag fylkeskommune