Gå til sidens hovedinnhold

11 klager - og ugyldig vedtak?

Artikkelen er over 6 år gammel

Noen vil ha null-kvote for ulv, noen vil ha 20 dyr. 11 klager har kommet. Sekretariatet sier at manglende begrunnelse for lisenskvotevedtaket for ulv i august, kan bety at vedtaket må kjennes ugyldig.

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akerhus og Østfold vedtok en lisenskvote på fem ulver. Hedmark ville ha seks, men med nabonemndleder Siv Jacobsens dobbeltstemme, ble det fem. Sekretariatet foreslo fire. Det ble også flertall for å åpne for lisensfelling etter nyttår i buffersona nord for Julussa-reviret i Hedmark.

Sekretariatet legger fram to innstillinger til nemndenes fellesmøte onsdag. Alternativ 1 går på at vedtaket 13. august kjennes ugyldig, og at saken tas opp til ny behandling. Nytt vedtak kan bety nye klager, og innstillingen går derfor på å sende saken over til klageinstansen, av tidsmessige årsaker. Lisensfellingsperioden begynner 1. oktober, og varer ut mars.

Som alternativ 2 skisserer sekretariatet at rovviltnemndene kan velge å finne vedtaket sitt tilstrekkelig begrunnet, og at det ikke er kommet fram ting i klagene som tilsier at vedtaket skal gjøres om. Det er Klima- og miljødepartementet som fatter endelig avgjørelse når klager ikke tas til følge.

To kommuner klagde

Blant de 11 klagene, er klager fra Engerdal kommune og fra Grue, på vegne av kommuner berørt av ulvesona fra Halden til Elverum.

Sekretariatet, som er miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sier at kommuner som offentlig myndighet ikke har klageadgang på denne typen vedtak, og at klagene må avvises.

De andre klagerne er Aksjonen Rovviltets Røst, Naturvernforbundet, Bygdefolk for rovdyr, Hedmark Sau og Geit, Hedmark jeger- og fiskerforbund, Hedmark Bonde- og småbrukarlag, Foreningen våre rovdyr, Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) og NOAH-for dyrs rettigheter.

Opptatt av buffersona

Flere av klagerne er opptatt av at felling i buffersona kan føre til at genetisk viktige individ av finsk-rusisk avstamming, kan bli felt. Konkret dreier det seg om tispa i Julussa-flokken.

Aksjonen Rovviltets røst ser ingen saklig begrunnelse på hvorfor det skal være jakt i buffersona etter nyttår.

Vil ha null-kvote

Naturvernforbundet tar også for seg buffersona, og mener dessuten at kvoten på fem dyr er for høy. De ber om at kvoten settes til null, eller at den reduseres betydelig.

Bygdefolk for rovdyr ber om at det ikke gis flere fellingstillatleser på ulv før bestanden har tatt seg opp på et levedyktig nivå. Foreningen våre rovdyr ber departementet trekke tilbake hele ulvekvoten. NOAH mener en kvote på fem er kritisk.

Vil felle mer ulv

Hedmark Sau og Geit mener fem er et for lavt uttak, og bonde- og småbrukarlaget ber om en kvote på 20 dyr. Organisasjonen peker på at folk har fått beitenekt i grønne områder, der beitedyr skal ha prioritet, og at rovviltforliket ikke er fulgt opp.

Hedmark jeger- og fiskerforbund vil ha jakt også i ulvesona, og mener det bør åpnes for jakt på tre grenserevir her.

NJFF vil også at det skal felles ulv både i og utenfor ulvesona. De mener det er fullt mulig å skjerme verdifulle individer likevel.