11 tonn sik er tatt opp

Francis Konov og Bjørn Sandnes i Rørosfisk AS ligger godt an i fohrold til målet for opptak av Sik i Aursunden.

Francis Konov og Bjørn Sandnes i Rørosfisk AS ligger godt an i fohrold til målet for opptak av Sik i Aursunden. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Fisket etter sik i Aursunden har gått så bra i første halvdel av sesongen at sikfiskerne har innvilget seg selv en sommerpause.

DEL

- Vi ligger veldig godt an i forhold til målet vårt om 25 tonn sik i løpet av året, forteller Bjørn Sandnes i Rørosfisk.

Aktivt fiske

Over fem år skal det tas ut 125 tonn sik fra Aursunden gjennom et prosjekt styrt av Rørosfisk AS og Aursunden Fiskeforening. Dette er første året i prosjektperioden.

- Så langt er det tatt ut 11 tonn sik. Det er så bra at vi nå har innvilget oss en sommerpause slik at andre som bruker sjøen skal slippe å bli forstyrret av oss, sier Sandnes.

Han forteller at det uansett er høsten som er den beste fisketiden, og at man derfor kan slappe av nå på sommeren før de neste 14 tonn med sik skal opp.

I fjor ble det for eksempel tatt opp kun 10 tonn sik totalt.

- Vi tar jo opp betydelig mer fisk gjennom prosjektet som er startet. Flere er med og fisker, men ikke minst har Rørosfisk fisket mer, forteller Sandnes.

Årets fiske har pågått i sju intense uker.

- Vi kan også registrere at været har vært ok. Det hjelper på det gode fisket, sier Sandnes.

Siden 1913

Siken ble innført i Aursunden i 1913 med potensiale om å være god matforsyning. Siken har tatt over nesten hele innsjøen slik at de naturlige fiskesortene som røye, aure, lake, abbor og harr har gått tilbake. Til tross for mye sik er aurebestanden likevel sterk i Aursunden. Røya er nesten fraværende.

Ved å fjerne mye av dagens sik håper de på å få flyttet auren fra strandsonen og ut i vannmassene. Da kan de gradvis endre kostholdet fra innsekter og bunndyr til for eksempel småsik og på den måten øke vekten.

Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) bidrar med økonomisk støtte til prosjektet om kultiverings-/tynningsfiske i Aursunden. Fiskeforeinga har søkt om et totalt tilskudd på 1.600.000 kroner over fem år.

Dyrefôr

25 tonn sik er mye mat. Storparten av fangsten går til dyrefôr.

- I løpet av prosjektperiodens to første år vil storparten av fisken vi tar gå til dyrefôr. En liten del går dog til foredling hos Stensaasen, sier Sandnes.

Planen er at siken fra Aursunden skal foredles på en god måte for handel i matbutikker.

Sandes kan nå sammen med resten av fiskerne på Aursunden ta det med ro i noen uker.

- Vi kunne registrere en knalluke i uke 27 med 2,2 tonn fisk så roet det seg kraftig ned i uke 28 blant annet som følge av garntrøbbel. Rørosfisk har ingen garn i sjøen nå og vi håper derfor at ungdom, hytteeiere og rettighetshavere ser muligheten for garnfiske kommende måned, avslutter Sandnes.

Artikkeltags