Gå til sidens hovedinnhold

Akuttpasienter sørover

Artikkelen er over 8 år gammel

Ledelsen ved St. Olavs Hospital går nå aktivt inn for å styrke sjukehustilbudet i Fjellregionen. Pasientene fra Røros og deler av Holtålen skal bruke Tynset sjukehus som akuttsjukehus og psykisk helse på DPS-nivå.

Dette er hovedtrekkene i et prosjektarbeid som blir overlevert i dag til prosjekt Fjellhelse, som Bjørn Frydenborg leder.

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree og divisjonsdirektør ved Tynset sjukehus, Stein Tronsmoen orienterte i går kveld Tynset kommunestyre om helsetilbudet i Innlandet og arbeidet i Fjellregionen.

Rapport

For vel et år siden ble det lagt fram en rapport om spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen. Dette arbeidet er nå fulgt opp med flere arbeidsgrupper bestående av brukerrepresentanter, ansatte og fagfolk fra St. Olavs Hospital, sjukehusene på Røros og Tynset samt Sykehuset Innlandet.

Divisjonsdirektør Stein Tronsmoen orienterte om arbeidet innen psykisk helsevern, akutt somatikk og planlagt somatikk.

- Kjernen i dette er at St. Olav hospital ønsker avlastning i Trondheim med det som kan gjøres i Fjellregionen. Pasientene i Røros og deler av Holtålen vil bruke Tynset sjukehus som akuttsjukehus og psykisk helse på DPS-nivå. Prosessen har ikke hatt som siktemål å endre på tilbudene verken på Røros eller Tynset, sier Stein Tronsmoen.

De store linjer

Morten Lang Ree orienterte om prosessen i Sykehuset Innlandet, som nå har bestemt seg for å ha ett sentralt sjukehus i Mjøsområdet. Neste etappe er blant annet aktiviteten på Tynset, Kongsvinger og de distriktsmedisinske sentrene i Oppland når det gjelder somatikk-tilbudet. En annen del er psykiatrisk helse, der det ikke ligger an til noen endring for Tynset sitt vedkommende som har et distriktspsykiatrisk senter, DPS. På sentralt hold blir det vurdert å flytte aktiviteten ved Sanderud og Reinsvoll til det nye sentrale sjukehuset. Det tredje elementet er de prehospitale tjenestene.

Grei økonomi

- Så har vi de økonomiske forholdene. Vi har hatt rimelig grei økonomi, men går nå inn i en fase med trangere tider. Det blir økonomiske utfordringer, blant annet på grunn av samhandlingsreformen. Derfor er samhandlingen med kommunene svært viktig. Spesialisthelsetjenesten må spisse sin aktivitet ytterligere, mens kommunene må overta en del alminnelige oppgaver. Dette er i tråd med nasjonale føringer, sier Lang-Ree. Et konkret eksempel på det er at sjukehjemmene kan foreta intravenøs behandling i en del tilfeller. Noen gjør dette allerede.

Felles ledelse

Når det gjelder prosessen i Fjellregionen, er Lang-Ree fornøyd med de konkrete forslagene som nå ligger på bordet med hensyn til samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og St. Olavs Hospital.

- Ideelt sett, hadde jeg ønsket å ha en felles ledelse for sjukehusene på Tynset og Røros. sier Morten Lang-Ree.

Kommentarer til denne saken