Gå til sidens hovedinnhold

Alle kommunale bygg skal radonmåles

Artikkelen er over 7 år gammel

Hvert år dør 300 mennesker av lungekreft som følge av radonstråling. Nå gjennomfører Røros kommune radonmåling i alle kommunale bygg.

Det er Statens Strålevern som har påbudt slik måling. I Røros betyr det at det settes ut små i målebokser i 125 utleieboliger og bortimot 25 andre bygninger; som skoler, kontorer og verksteder.

Disse boksene settes nå ut i løpet av januar og februar og skal stå i ro der i to måneder før de samles inn og sendes til et laboratorium for undersøkelse. Det opplyser Jon Arve Engebakken og Josien Den Ouden i kommunen. De har ansvaret for at opplegget fra Strålevernet blir fulgt.

Utplassering

Det er viktig at de plasseres i rom som blir mye brukt av dem som jobber eller bor der, og at de ikke plasseres i nærheten av vinduer, ventiler eller dører. Grunnen til at de settes ut vinterstid er at inneklimaet da ikke blir utluftet som godt som sommerstid.

-Boksene settes ut i rom som har kontakt med bakken under huset, i praksis sokkel/kjeller og førsteetasje, forteller Engebakken om er rådgiver for energitiltak i kommunen og som har ansvaret for planleggingen av denne måleoperasjonen. Også tidligere er det blitt gjort radonundersøkelser i Røros. Det skjedde i 2000/2001. Da ble rundt 10 prosent av alle husene undersøkt for radon, og da ble det i blant annet Galåen/Gammelvoll-lia og Brekken målt mer radonutslipp enn anbefalt.

Utleieboliger

Den Ouden, som har ansvaret for kommunens utleieboliger, forteller at Statens Strålevern har pålagt alle eiere av utleieboliger å sette gang radonmålinger der.

-Vi tar nå fortløpende kontakt med alle som leier av oss og får plassert ut disse måleboksene, forteller hun. Også private som leier ut husvære, har plikt til å foreta slike undersøkelser, men det må de gjøre på egen hånd, enten ved å ta direkte kontakt med Strålevernet eller få kontakt med noen som driver med dette profesjonelt.

Usynlig og luktfri

Radon er et radioaktivt grunnstoff som utskiller en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i berggrunnen, blant annet granitt og alunskifer, men regnes som et av de mest sjeldne grunnstoffene. Helsefare oppstår først når gassen siver inn i bygninger og konsentreres i innemiljøet. Strålingen gjør ingen skade på hud, men ved innånding gir den økt fare for lungekreft, spesielt hos røykere eller tidligere røykere. Radon måles i becquerel. Maksimumsgrensen er 200 becquerel på kubikkmeter luft. Verdier over 100 Bq/m3 utløser tiltak for å begrense strålingen. Det er nå påbudt at alle nye bygg skal ha radondekk under bygget, Det skal fungere som en sperre for radonutslipp.

Kommentarer til denne saken