- Forslaget fra arbeidsgruppa for Røros sjukehus om en driftsform som ligner et distriktsmedisinsk senter høres fornuftig ut. Det ligger godt til rette for et samarbeid med Tynset sjukehus. Det sier administrerende direktør Torbjørn Almlid i Sykehuset Innlandet, som har ansvaret for divisjon Tynset. Almlid understreker at han ikke har satt seg inn i hele rapporten, men blitt orientert om føringene og anbefalingene fra arbeidsgruppa som har jobbet med framtida for Røros sjukehus.

Rehabilitering

Almlid viser til det regjeringa har uttalt om lokalsjukehus. – Det er lagt rammer rundt denne politikken. Dersom tilbudet på Røros blir sterkere koblet mot rehabiliteringsavdelinga, er det veldig fornuftig. Det er også i tråd med det helse- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen har som mål for sin samhandlingsreform som kommer i 2009. Det betyr at man kan koble sterkere opp mot kommunens helsetilbud og med økt vekt på gode rehabiliteringstilbud, sier Almlid.

Større opptaksområde

I mange år har det vært jobbet for en sterkere samhandling mellom helseforetakene, og tidligere fylkeskommunene, om sjukehustjenesten i Fjellregionen. Helse- og sosialminister Sylvia Brustad ga også uttrykk for en mer bindende avtale mellom helseforetakene. Det er snart ti år siden at det ble lagt fram et forslag om å utvide opptaksområdet til Tynset betydelig. Da var ikke bare Røros og Holtålen med, men også Oppdal, Dovre og Lesja. Innbyggerne i Oppdal vil få omtrent samme avstand til sjukehuset på Tynset som St. Olavs hospital, mens innbyggerne i Dovre og Lesja vil få kortere reise til Tynset enn til Lillehammer.

- Tynset må være attraktiv

- Det er gjort ulike forsøk på formalisering av opptaksområdet. Men det er marginalt å oppnå ved sterkere formalisering enn det som er i dag. En god del av pasientene ved Tynset sjukehus kommer fra Sør-Trøndelag. Den beste måten å sikre pasienttilgangen ved Tynset sjukehus er å ha et godt nok tilbud. Virksomheten på Tynset må være så attraktiv at den tiltrekker pasientene. Da er det opp til vår egen organisasjon å bidra til dette, konstaterer Torbjørn Almlid.

Avventer høringsuttalelse

Divisjonsdirektør Stein Tronsmoen ønsker ikke å kommentere denne saken nå. Han regner med at Tynset sjukehus blir en høringsinstans når saken skal behandles videre.