Anmelder AtB og Nettbuss

ANBUDSPROBLEMATIKK: Både Norsk Transportarbeiderforbund og Midtnorsk Transportarbeiderforening har engasjert seg i saken for sine medlemmer. De ansatte i Gauldal-Østerdal Buss har tatt ferie uten å vite hva de går til etter ferien, og når skolebusskjøringa tar til i august.

ANBUDSPROBLEMATIKK: Både Norsk Transportarbeiderforbund og Midtnorsk Transportarbeiderforening har engasjert seg i saken for sine medlemmer. De ansatte i Gauldal-Østerdal Buss har tatt ferie uten å vite hva de går til etter ferien, og når skolebusskjøringa tar til i august.

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Midtnorsk Transportarbeiderforening har anmeldt både AtB og Nettbuss i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av skolebusskjøringa i Røros og Holtålen.

DEL

Terje Pedersen, daglig leder i Midtnorsk Transportarbeiderforening bekrefter at han leverte anmeldelse mot både AtB og Nettbuss i går, torsdag.

- Nå har prosessen gått for langt. Det er ingen vei tilbake. Elendig og dårlig organisering går ut over de ansatte. Hva slags forvaltningsskikk er det Sør-Trøndelag fylkeskommune utviser her, spør Pedersen.

- Det er AtB sitt ansvar å legge til rette for at forholdene ved anbudet følges opp. Det er ikke gjort, og det er i strid med både lovverk og tariffavtaler at ikke ansettelsesforhold og turnuser er i orden, understreker Terje Pedersen til Arbeidets Rett.

– Nettbuss er fraværende

AtB er det heleide aksjeselskapet til Sør-Trøndelag fylkeskommune. AtB tildelte i vår anbudet for kjøringen i Røros og Holtålen til henholdsvis Nettbuss og Boreal.

Virksomhetsoverdragelsen trer i kraft 19. august.

De tidligere ansatte i Gauldal-Østerdal Buss, er etter avtaleverket sikret adgang til å søke seg ledige stillinger i selskapene som vant anbudet.

- Nok er nok. Nå har dette pågått i 4-5 måneder. Boreal har det meste på stell, og har lyst ut fem stillinger så langt. Nettbuss er imidlertid helt fraværende, fastslår Pedersen.

Han refererer til avtaleverket som fastslår at det er en forutsetning for videreføringen av ansienniteten at den ansatte søker på ledig stilling i vinnende selskap seneste tre måneder før anbudsstart, og at vedkommende tar ansettelse i selskapet senes en måned før anbudskjøringen starter.

- AtB har ansvaret for å følge opp. Dersom Nettbuss ikke greier gjennomføre anbudet, må de ta inn noen andre, mener Terje Pedersen.

- Her må det være rimelig å spørre hva de holder på med? Hva er det selskapene har levert anbud på? De kan da ikke ha gjort så slett forarbeid, kommenterer han.

Straffbare forhold

Anmeldelsen er hjemlet i Yrkestransportloven. Paragraf 8 i den fastslår at den som får tildelt anbud, er forpliktet til å sikre at de ansatte som direkte arbeider med å oppfylle kontrakten får lønns - og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtaler.

Tilsvarende plikt gjelder også for underleverandører, heter det i lovens punkt fem.

Loven sier videre at brudd på lovens bestemmelser er straffbart.

- Om nokon med vilje eller aktløyse bryt eller hjelper til med å bryte denne lova, forskrifter eller vilkår som er fastsette med heimel i lova, vert han straffa med bot, heter det i lovens paragraf 41.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken