Befaring på arkivtomten

Porsjektleder i Statsbygg Ozren Lozo, til høyre, og arkitekt Kjell Kristiansen fra Lusparken arkitekter tar en kikk på kartet over arkivtomten.

Porsjektleder i Statsbygg Ozren Lozo, til høyre, og arkitekt Kjell Kristiansen fra Lusparken arkitekter tar en kikk på kartet over arkivtomten. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Fredag hadde Statsbygg, entreprenør Hent og Riksarkivet sin første befaring på arkivtomta på Tynset.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

- Vi har inngått en kontrakt med Hent på bygging av Sentralarkiv depot og Helsearkiv. I dag er vi på vår første befaring, og har vårt første møte sammen alle aktørene, sier Prosjektleder i Statsbygg Ozren Lozo.

Sommeren 2014

Selskapet hadde satt av 45 minutter til å se på tomta, etter det var det planlagt tung møtevirksomhet.

- Vi begynner nå prosjekteringsjobben. Vi kikker på tomta i dag, og håper etter hvert vi får på plass noen konseptskisser. Utfra de så går jobben videre. Vi vil til slutt ha en ferdig skisse for hvordan arkivene skal se ut, og en målsum på hva utbyggingen vil koste. Dette fremlegges politikerne sommeren 2014 om alt går slik vi har planlagt, sier Lozo.
Tomta man planlegger å bygge på ligger to hundre meter øst for Tynset sykehus.

Politisk vilje

Etter dette handler det om bevilgninger og politisk vilje i følge prosjektlederen.

- Når prosjekteringen er over så må det bevilges penger. Forhåpentligvis gjøres det i statsbudsjettet 2014 eller 2015. Lozo presiserer at man foreløpig er i startgropen, og at det i dag er umulig å si noe om når arkivene kan være på plass.

- Som sagt så må bevilgningene på plass. Vi kan i beste fall si noe om sluttdato etter at prosjekteringen er ferdig. Det skal bygges i størrelsesordenen 14-17.000 kvm, og vi vet at Tynset er et spesielt sted å bygge på. Det blir kaldt her om vinteren blant annet. Dette er en av flere erfaringer Hent allerede har gjort under skoleutbyggingen, sier han.

Ser lokalt

Samarbeidet med de lokale bedriftene under skoleutbyggingen har vært så bra at Lozo ser for seg at det også videreføres til arkivene.

- Hent velger selv sine underentreprenører. De setter opp en liste som de presenterer til oss, og så diskuterer vi sammen om man må gjøre noen forandringer. Jeg har forøvrig forstått det slik at de er veldig godt fornøyd med de lokale samarbeidspartnerne, og ser for meg at de kikker dit ved arkivutbyggingen også. Det vil i så fall ikke være oss i mot, sier prosjektlederen til slutt.

Artikkeltags