– Røros skiller seg ut fordi de er gode i alle kategoriene vi har valgt. I løpet av de siste tre årene vi har gjort undersøkelsen, har vi lagt til og endret kategoriene, men Røros forblir på topp. De har et godt tilbud til barn, unge og voksne, sier forsker Bård Kleppe ved Telemarksforsking til NRK.

Ti kriterier

Telemarkforskning utgir årlig en oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Indeksen rangerer alle de 428 kommunene i Norge etter ti ulike kulturbaserte kriterier. Dette er kunstnere, kulturarbeidere, museumstilbud, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskole pluss den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet.

Stolt ordfører

– Dette er helt strålende. Det er blitt gjort så mye godt arbeid gjennom mange år. Kommunen har støttet opp om kulturarrangement og vi har en strålende kulturskole. Det er alle ildsjelene som skal ha takk. Vi som bor her forventer at det skal skje mye hele tiden og tror det skal være slik. Jeg tror de som besøker oss er veldig imponert over alt som foregår, sier ordfører Hans Vintervold.

Med Røros på topp og Trondheim som den beste storbyen på en sjetteplass er Sør-Trøndelag godt representert på lista.

– Vi er stolte av dette, men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene, derfor vil vi fortsette å satse på kultur - både i bredde og på den profesjonaliserte kulturen, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).