Bjørnejakt også øst for Glåma

GAMMELDALEN: Lisensjegerne kan nå jakte i Gammeldalen og i andre områder øst for Glåma. Bildet er fra lisensfelling i 2010, da gråhunden Strix hadde nærkontakt med bjørnen før Ida Nymoen felte den.

GAMMELDALEN: Lisensjegerne kan nå jakte i Gammeldalen og i andre områder øst for Glåma. Bildet er fra lisensfelling i 2010, da gråhunden Strix hadde nærkontakt med bjørnen før Ida Nymoen felte den. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Direktoratet hørte på rovviltnemnda.

DEL

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har lyttet til rovviltnemnda i Hedmark, og lar nå lisensfellingsområdet for bjørn være slik det har vært de siste årene.

Det betyr at det i Nord-Østerdalen også blir mulig å drive lisensjakt på østsida av Glåma.

Da rovviltnemnda kom med sin anbefaling i mai, hadde de ikke fått med seg at sekretaritatet i sitt forslag uten videre hadde endret området, og dermed måtte det en ny runde til i nemnda i august.

Vedtaket som DN nå har fattet innebærer at noen områder sør i Hedmark faller utenfor lisensfellingsområdet. DN begrunner dette valget med dette er områder uten påviste bjørneskader sist sommer.

Direktoratet for naturforvaltning har vurdert det slik at rovviltforliket av 2011 legger til grunn at det er et mål at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes.

På spørsmål fra Arbeidets Rett i forrige uke, sa DNs seniorrådgiver Knut Morten Vangen at direktoratet legger stor vekt på hva nemndene anbefaler.

I områder der det regionale bestandsmålet er nådd, er det rovviltnemnda som fastsetter kvotene for lisensfelling. Men også der bestandsmålet ikke er nådd, slik situasjonen er for bjørn i Hedmark, skal DN legge vekt på hva rovviltnemnda mener.

DN mener at den områdeavgrensingen som rovviltnemnda i Hedmark foreslår, følger prinsippene i den regionale forvaltningsplanen.

DN har dessuten lagt vekt å få med i lisensfellingsområdet også beiteområder i Rendalen, som har hatt bjørneskader i sommer.

Bjørnejakta varer til og med 15. oktober, og hedmarkskvota er på tre hannbjørner.

Artikkeltags