Bommet på bjørneområdet

I 2010 felte Ida Nymoen en hannbjørn for gråhunden Strix i Gammeldalen. I år er beiteområdet utenfor lisensfellingsområdet.

I 2010 felte Ida Nymoen en hannbjørn for gråhunden Strix i Gammeldalen. I år er beiteområdet utenfor lisensfellingsområdet. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Rovviltnemnda anbefalte at det ikke skal felles lisensbjørn øst for Glåma i år. Men de sov i timen.

DEL

Det kom som en stor overraskelse både på sauenæringa og lisensjegerne at det ikke er lagt opp til bjørnejakt på østsida av Glåma i år.

Direktoratet for naturforvaltning har, etter anbefaling fra rovviltnemnda i Hedmark, tillatt felling av tre bjørner i Hedmark, nord og vest for Glåma. Lisensjakta varer fra 21. august til 15. oktober.

Den nye avgrensingen av fellingsområdet betyr at det i år ikke blir jakt på østsida av Glåma i Alvdal, Tynset, Tolga og Os.

– Helt uakseptabelt, sier beitelagsleder i Gammeldalen i Tynset, Erling Birger Semmingsen.

– Vi har oppfattet oss som et intensivt beiteområde, ett av de største i Hedmark. Det beiter 1.700 sau og 600-700 storfe her. Vi har forventet varige ordninger, sier Semmingsen.

Senest i 2010 ble det lisensfelt bjørn i Gammeldalen, mens det i fjor ble skutt på en bjørn og gjennomført ettersøk.

Også i Rendalen vekker den nye avgrensingen reaksjoner:

– Jeg ble sjokkert da jeg så dette, sier sauebonde Per Kjetil Granrud. Han legger til at Stortingsmelding 15 sier at det i den såkalte «blå sona» er de viktige beiteområdene som skal ha forrang.

– Jeg savner den faglige og logiske forklaringen her, fortsetter Granrud.

Rådgiver Ståle Sørensen hos Fylkesmannens miljøvernavdeling sier at da rovviltnemnda behandlet saken 29. mai i år, lå det til grunn at lisensuttaket i år skulle styres til de viktigste beiteområdene. Han sier at det i år er få bjørner som skal felles, og at det er om å gjøre å styre uttaket dit det er mest beitedyr.

– Saksframlegget ble gjennomgått, men det var lite debatt rundt det. Jeg føler meg trygg på at nemnda forsto hva de vedtok, sier Sørensen.

Han peker på rovviltforliket, og sier at det der ble stadfestet at det er behov for en tydeligere differensiering mellom forvaltningssonene.

– For Hedmarks del vil det si at de grønne sonene skal ha prioritet som beiteområder. Og de områdene ligger vest for Glåma, sier han, og refererer til forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark.

Her står det for øvrig at det også i blå sone kan brukes virkemidler som kvotejakt og lisensfelling.

Trodde det var som før

I flere år har rovviltnemnda i Hedmark gått for det samme lisensfellingsområdet for bjørn. I år kom avgrensingen, uten at nemnda oppdaget det.

– Sov nemnda i timen?

– Å sove i timen er et sterkt begrep, men det er kanskje riktig å bruke det, sier nemndleder Arnfinn Nergård.

– I alle år har vi vist til tidligere vedtak, men i år var det én setning i forslaget til vedtak som var endret. Det er ikke henvist med ett ord i saksutredningen til endringen, utdyper Nergård. Han legger til at det han sier, er en forklaring - og ikke en unnskyldning.

I 2011 ba nemnda om samme avgrensing som i 2010, og i 2010 ba de som samme avgrensing som i 2009. I 2009 er det i vedtaket presisert at nemnda ønsker samme avgrensing som i 2008, der den detaljerte beskrivelsen av området framgår. Hele Alvdal, Tynset, Tolga og Os er med, i tillegg til Folldal. Deler av Rendalen er også med i området.

– Er nemnda lurt?

– Jeg vil ikke si vi er lurt. Jeg springer ikke fra ansvaret her. Torsdag har vi møte, og da vil jeg ta opp saken på nytt, og se om vi kan få DN til å utvide området.

At det var lite debatt rundt saken i mai, mener Nergård henger sammen med at nemnda trodde avgrensingen var som før.

– Jeg skal ikke unndra meg ansvaret, men jeg synes at når administrasjonen bevisst legger om en praksis, kan de uttrykke det med mer enn én setning, fortsetter Nergård.

Jegerne er overrasket

Også lisensjegerne er overrasket over den nye avgrensingen av lisensfellingsområdet.

– Det har ikke kommet signaler om at det skal være et annet regime enn før. At området er annerledes, betyr at vi ikke får muligheter til å ta ut bjørn der bjørnen er, sier Jo Esten Trøan fra Hodalen.

Han trodde først det måtte være gjort en bommert.

– Det er ingen logikk her, sier han, og legger til at det er lisensjakta som skal regulere bestanden, og at det virker rart at det ikke skal kunne tas ut bjørn på østsida av Glåma.

Artikkeltags