ålen: Når jula nå står for døra, er Bygdapreg klare for å overrekke en verdifull gave til Holtålen kommune.

–Hva består denne gaven av?

– Vi har inngått en avtale med Holtålen kommune som er undertegnet ved rådmannen om overtakelse av malerier, tegninger og en skulptur som er laget av Anders Bjørgård. I tillegg to malerier av broren Einar Bjørgård. Totalt består samlingen av 12 tegninger i svart/hvitt, en akvarell, et selvportrett, en dameskulptur, alt laget av Anders Bjørgård. I tillegg har vi klart å få tak på to fargemalerier av broren Einar Bjørgård, sier David Engan og Jon Østeng Hov på vegne av Bygdapreg.

– Hva forplikter gaven?

– I avtalen har vi nedtegnet fire forpliktelser. For det første skal gjenstandene være synlig og tilgjengelig for publikum. For det andre skal Holtålen kommune forsikre gjenstandene spesielt. For det tredje skal gjenstandene være montert i Biblioteket i Ålen. Og for det fjerde skal gjenstandene i framtida være lokalisert i Ålen, sier Engan.

Så var det ordfører Refsethås sin tur til å takke.

– Jeg må få takke dere for denne flotte gaven. Jeg skal sørge for at forpliktelsene vi har undertegnet i avtalen blir ivaretatt administrativt ved rådmannen. Jeg vet at det finnes en rekke gjenstander rundt omkring i Holtålen som Anders Bjørgård har laget. Derfor er dette verdifull kulturhistorie som vi nå tar vare på. Det er synd med alle strektegningene til Anders Bjørgård som gikk tapt da Kjempeplassen brandt ned til grunnen, sier ordføreren.