- Det nytter å jobbe!

DET HJELPER: Berit Nordseth Moen i tynset Høyre mener hun og lokallagspartiet har fått gjort mye med arkivsaken. Her sammen med statsminister Erna Solberg ved Hamar. (Foto: Erland Vingelsgård)

DET HJELPER: Berit Nordseth Moen i tynset Høyre mener hun og lokallagspartiet har fått gjort mye med arkivsaken. Her sammen med statsminister Erna Solberg ved Hamar. (Foto: Erland Vingelsgård)

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Formannskapsmedlem og leder i Tynset Høyre, Berit Nordseth Moen, mener det er mulig å oppnå noe for et lite lag opp mot sentrale myndigheter i arkivsaken.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

- Vedtaket i Helse- og omsorgskomiteen viser at arkivet skal være på Tynset. Der står det at «Høyre, Frp, KrF og Venstre viser til at det alltid skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) for store, statlige byggeprosjekt før forslag om bindende kostnadsrammer legges fram for Stortinget. Når en slik ekstern kvalitetssikring er gjennomført for Arkivverkets sentraldepot og Norsk Helsearkiv på Tynset, vil regjeringen komme til Stortinget med saken», sier Nordseth Moen.

Flere komitemerknader

Hun viser også til Kommunal- og forvaltningskomiteens merknad om samme tema.

- Hva med «eventuelt» i dette vedtaket i Kommunal- og forvaltningskomiteen?

- At enkelte stortingspolitikere, som SV's Karin Andersen, fortsatt ønsker å så tvil og skape usikkerhet får stå for hennes egen regning. Men vi kan ikke se at det gagner verken kommunen, næringslivet eller Tynsetsamfunnet generelt. Det vi trenger nå er å samle kreftene politisk i regionen, og fortsette å jobbe inn mot regjering og Storting fram til det faktisk bevilges penger til byggingen, noe vi i Tynset Høyre vil prioritere i tiden framover, sier Berit Nordseth Moen.

Tynset Høyre har fått til mye

Hun mener at lokallaget faktisk har fått til konkrete ting i denne saken.

- Vi har fått klar melding fra helse- og omsorgsminister Bent Høie som har uttalt at arkivet skal være på Tynset. Statsminister Erna Solberg har garantert for arkivene såframt KS2 ikke byr på overraskelser i form av kostnadsoverskridelser. Det er nå to bindende merknader vedrørende lokalisering i innstillinga fra både Kommunal- og forvaltningskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Forventer penger

- Etter vår mening bør det nå være klart at det faktum at bevilgningen til oppstart og forprosjektering av arkivbygget ble tatt vek ikke handlet om verken omkamp eller at arkivene ikke skulle bygges, men kun en utsettelse i påvente av at det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av kostnader. Vi forventer derfor at bevilgninger til både helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot kommer inn igjen, enten i revidert nasjonalbudsjett eller i budsjettet for 2015 siden vi ikke har fått noen signaler om at den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet vil by på overraskelser, sier Nordseth Moen.

Artikkeltags