Les saken: Mahdi fra Tynset er årets forbilde

- Dette er svært lite forbilledlig, sier leder i Landsforeningen for lesbiske og homofile Norge, Karen Pinholt.

Uttalelsen «Homofili er forbudt i Koranen, og jeg tror på min religion», ble ytret av Mahdi i et intervju med Arbeidets Rett i fjor sommer.

Han bekrefter overfor Retten at han ikke har endret standpunkt.

Det får lederen i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner til å minne om denne holdningen ikke er uvanlig ute i verden.

- I 80 land er homofili kriminalisert. Det er den type holdning Mahdi bringer til Norge, og det er svært lite forbilledlig, mener Pinholt.

Henger ikke på greip

At lederen i Tynset, Stein Petter Løkken, mener Mahdis innsats for barn og unge i regionen overskygger hans holdning til homofili, har Karen Pinholt liten forståelse for.

Les saken: SV-lederen støtter Mahdi

- Det er svært spesielt at homofile skal tåle en trøkk for at andre skal ha det bra. At du er grei med en gruppe, men snakker nedsettende om en annen, henger ikke på greip. Man stenger øynene for grums overfor andre grupper fordi han gjør godt for en. Departementet glemte den biten da de delte ut prisen. De lukket øynene for dette grumset. Men de har nok ikke kjent til dette, tror lederen i LLH Norge.

Mangfold inkluderer oss

I juryens begrunnelse, som Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Anniken Huitfeldt tok med seg til utdelingen, het det blant annet : «Hovedfokus har vært på holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge. Ved å legge vekt på dialog med barn og unge og dialog mellom ulike kulturer på tvers av generasjoner, har han bidratt til å fremme likestilling og like muligheter for barn og unge med ulikt utgangspunkt».

Det kan virke som om inkluderingsdepartementet kan ha glemt å inkludere de homofile her, eller som Karen Pinholt påpeker:

- Mangfold dreier seg også om å inkludere oss. Dette sier hun med tanke på at samme Mahdi Hassan Mouhoumed som leder i internasjonalt råd er blant dem som har gått i bresjen for en mangfoldsskulptur på Tynset.

- Homofil er noe man er

Videre het det i begrunnelsen: «Gjennom sin frivillige innsats, kunnskap og erfaringer har han bidratt til å skape møteplasser for ulike kulturer og til å fremme integrering. Han er således et godt forbilde for personer med innvandrerbakgrunn, men også for etniske nordmenn».

Pinholt svarer med en kortversjon av hva homofili er: - Homofil er noe man er, og det kan ikke forbys, slår lederen i LLH Norge, Karen Pinholt, fast.