Det opplyste sorenskriver Tom Urdahl da den femte dagen i retten ble innledet i Nord-Østerdal tingrett i Elverum i dag. Den fire uker lange rettssaken, som er lagt til tingretten i Elverum, avsluttes i utgangspunktet 3. februar.

Dagen i dag vil bli preget av avspilling av to videoavhør av hver av de to barna til den hovedtiltalte kvinnen. Avhørene ble foretatt på Barnehuset på Hamar i henholdsvis oktober 2008 og mars i fjor. Barnehuset har spesialkompetanse når det gjelder barn som har vært utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep, eller vært vitne til dette.

Ansvarlig for avhørene var politioverbetjent Anne Kristin Lindkjølen. Hun er blant annet hovedansvarlig for feltet seksuelle overgrep i Hedmark politidistrikt. Femte dag i retten vil bli avsluttet med at hun forklarer seg om de fire avhørene.

For øvrig er ikke den ene tiltalte kvinnen til stede i retten. Hennes advokat Anniken Mellegaard opplyste at første uke i retten var krevende for 46-åringen, og at hun av helsemessige grunner ikke er til stede under avspilling av dommeravhørene. Ifølge Mellegaard vil hun være på plass i retten igjen i morgen.