RØROS:: Lørdag er duket for russerevy, med lokalt tilsnitt og med et ekstra fokus på lærerkreftene ved Røros videregående. I fire dager til ende spilles det revy i Storstuggu, lørdag, søndag, mandag og tirsdag.

- Revyens røde trådløse tråd er smarttelefonen, derav navnet «iRuss», forteller revysjef Anette Sundt. 96% fulladet er en velkjent russetilstand som folk flest kan bivåne litt utpå vårparten. Den varer helt til iRussen er utladet 17.mai utpå dagen..

3.klassingene startet med forberedelsene til revyen da de ennå var 2.klassinger, på vårparten i fjor. - Det har vært en lang prossess, en stor jobb, så mye som skal på plass. Vi har hatt idémyldringer, skrevet 27 revynummer, laget kulisser, drevet med markedsføring, laget plakater, brosjyrer, et 27-appers trådløst programhefte og sydd kostymer. Kostymene har noen av foreldrene hjulpet oss med, og så har vi øvd og øvd og øvd og øvd...og atter øvd. Og vi er veldig godt i rute, slår en fornøyd sjef fast.Regissører er Eli Wintervold og Ane Linn Haagaas og er to uskrevne blad i revysammenheng så langt. - Vi ville ha noe nytt og vi visste at de er kreative. og vi har samarbeidet kjempegodt, sier Sundt.

Litt hjelp utenfra

Til revybandet har elevene til alt overmål, hanket inn fire lærere, en fra barneskolen, en fra ungdomsskolen, en fra videregående og en pensjonert en. Firerbandet får betalt for å være med på å hacke løs på kollegaene. Slå den!

- Vi har fått tre dager skolefri for å øve. Jeg syns virkelig at revyjobbingen kunne vært koblet opp mot fagplanene. Norsk og tekstskriving er et eksempel på det. Entreprenørskap et annet, insisterer hun.

Fellesskap og samarbeid

Revysjefen forteller at fellesskapet som oppstår når alle vet de må samarbeide for å få det til, er veldig inspirerende . - Å bli kjent med hverandre på helt andre og nye måter, er veldig bra og det er flere som har overrasket stort, på skolen er de stille, på scenen derimot tar de det helt ut, forteller hun.

Russen håper sjølsagt på stor oppslutning om revyen. Billettsalget er overlatt til Storstuggu, online, offline eller mobilt, men det er ikke mange billetter igjen til premieren i morgen og derpå, på søndag.