Er sinker på facebook

Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Med unntak av Os, kommer kommunene i Fjellregionen dårlig ut i en undersøkelse om bruk av sosiale medier. Bør kommunene engasjere seg mer? Stem her!

DEL

Det er Areca AS som har gjennomført undersøkelsen Kommunale Kanaler 2010, om norske kommuners bruk av sosiale medier og andre kanaler.

Undersøkelsen ble gjennomført i september og oktober 2010. Totalt 1502 personer i alle landets kommuner mottok spørreskjema om kommunens bruk av digitale kanaler. Personene som er spurt i undersøkelsen har roller som ordfører, rådmann, IKT-sjef, informasjonssjef eller leder av servicetorget.

Digitale kanaler er i undersøkelsen definert som sosiale medier, mobile løsninger og andre internettbaserte tjenester utover kommunens tradisjonelle hjemmeside.

I bakevja

Resultatene som ble publisert onsdag viser at kommunene i Fjellregionen ligger langt i bakevja i bruken av sosiale medier. Et hederlig unntak er Os som er den eneste kommunen fra Fjellregionen som er rangert i rapporten.

Resultatene viser at 55 prosent av landets kommuner bruker digitale kanaler. Den mest brukte kanalen er Facebook (32%), fulgt av Twitter (18%), video (17%), chat (12%) og blogg (11%).

Ingen av de tre største kommunene i regionen, Røros, Tynset og Alvdal, benytter seg av digitale kanaler til å sende ut informasjon eller svare på henvendelser fra innbyggerne.

Det gjør derimot Os kommune som er aktiv både på facebook og twitter. På facebook-barometeret er Os rangert som nummer 66 av landets kommuner. Av et folketall på 2033 hadde kommunen 97 tilhengere på tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført. Det utgjør 4,77 prosent av innbyggertallet i kommunen.

Når det gjelder bruk av twitter er Os rangert som nummer 20 i landet i forhold til antall som følger kommunen på nettstedet.

Holtålen kommune har i etterkant av undersøkelsen opprettet side på facebook. Siden har allerede fått 176 tilhengere.

Søk på facebook viser at en siden Folldal har hele 1 774 tilhengere. Dersom dette hadde vært en offisiell facebookside for Folldal kommune ville den hevdet seg helt i toppen barometeret.

Undersøkelsen viser at Utsira, Overhalla og Fyresdal er de tre kommunene i landet med størst oppslutning i forhold til antall innbyggere.

Artikkeltags