Eventuell oppstart

Statsrådene Trygve Magnus Slagsvold Vedum og Kristin Halvorsen var på Tynset i høst og feiret arkiv under valgkampen sammen med stortingsrepresentantene Olov Grøtting og Karin Andersen, samt en glad ordfører Bersvend Salbu. Nå vil den nye regjeringa fjerne prosjektet fra statsbudsjettet.

Statsrådene Trygve Magnus Slagsvold Vedum og Kristin Halvorsen var på Tynset i høst og feiret arkiv under valgkampen sammen med stortingsrepresentantene Olov Grøtting og Karin Andersen, samt en glad ordfører Bersvend Salbu. Nå vil den nye regjeringa fjerne prosjektet fra statsbudsjettet.

Artikkelen er over 3 år gammel

Kuttet på 75 millioner kroner til arkivbygg på Tynset i 2014 pluss noen millioner til høgskoleutdanning for arkivmedarbeidere er i beste fall en utsettelse.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Leder På side 132 i tilleggsforsalget fra Høyre og Fremskrittspartiet har de brukt ordet «eventuell oppstart». Ordføreren i Tynset, Bersvend Salbu (SV), er redd for at det allerede er satt i gang omkamp for plassering av arkivet.

Den rødgrønne regjeringa jobbet med saken i fire år og det er lagt ned et stort planleggingsarbeid allerede. Det vil være dramatisk dersom det ikke blir realisert. Her er det snakk om nærmere 80 arbeidsplasser direkte knyttet til arkivene, som vil skape store ringvirkninger i hele distriktet vårt.

En utsettelse vil i første omgang legge en betydelig demper på den optimismen prosjektet har skapt i lokalmiljøet. Men det er også skapt usikkerhet rundt hele prosjektet.

Høyre og Fremskrittspartiet viser nå for all verden hvilke distriktsprofil partiene har. I løpet av et par uker har den nye regjeringa funnet mulige kutt i landbruks- og distriktspolitikken for å gi penger til de rikeste i landet, samt samferdselstiltak og noen andre signalsaker. Arkivkuttet på Tynset er det mest beklagelige enkeltkuttet, men for distriktene generelt er det mange og illevarslende signaler. Solberg-regjeringa kutter 400 millioner kroner til regionale utviklingsmidler.

Verken Høyres Gunnar A. Gundersen eller Fremskrittspartiets Tor Andre Johnsen beklager at regjeringa har kuttet rundt 80 millioner kroner til byggestart og undervisningsopplegg for arkivmedarbeidere. Tynset Høyre med Berit Nordseth Moen i spissen beklager imidlertid det som nå har skjedd og hun har krevd møte med de aktuelle statsrådene for å få en avklaring om saken. Vi får håpe at Gundersen og Johnsen snur så fort som råd og ser hvor viktig en slik etablering faktisk er i Tynset og Hedmark. Konkurrenten befinner seg ikke i Hedmark!

Verken Høyres Gunnar A. Gundersen eller Fremskrittspartiets Tor Andre Johnsen beklager at regjeringa har kuttet rundt 80 millioner kroner til byggestart og undervisningsopplegg for arkivmedarbeidere.

Artikkeltags