Fjell-Folk, eller Vaerien Almetjh, er i handelen. Randi Borgos ved Rørosmuseet lokker med mye godt lesestoff og gode bilder.

– Dette er såvidt jeg vet den første sørsamiske tittelen på en publikasjon i Røros siden avisa Waren Sardne, antyder Borgos, som også tilkjennegir historien til bildet på framsida.

– Det er av Kronprinsesse Märtha og Kronprins Olav ved inngangen til Storwartz gruve sammen med stiger Kristian Selboe i forbindelse med Kronprinsparets besøk på Røros i 1937, forteller Borgos.

Hun forklarer den samiske tittelen med at sørsamisk historie og kultur er ett av Rørosmuseets fagområder, og dermed er helt naturlig i museets årbok.

Årboka inneholder også en artikkel av Karin Dahlqvist som gjennom et arkitektstudentprosjekt har laget folkehøgskole i Finnegården. Vi får en sør-samisk historie når Aino Linnea Danielsen forteller om sin oldemor Signe Danielsen, og Evald Jon Strøm gir ny kunnskap om Eidsvollsmannen som ble sendt hjem - Ole Ditlevsen Dybdahl. For øvrig kan årboka avsanne myten om at Kong Haakon ikke ville til Røros i forbindelse med jubileet i 1946 fordi rørosingene stemte for republikk i 1905.

– Det var en helt annen årsak til at Haakon ikke kunne besøke Røros den gangen, sier Borgos.

Grunnen og flere andre artikler og bilder kan du kose deg med når du har kjøpt årets årbok for Rørosmuseet.