Det hersker fullstendig kaos i Ålen sentrum. Vann står langt opp på husvegger, og folk må reddes med helikopter. Både Coop Ålen og Ålen senter står under vann.

Isolert

Også i Haltdalen er det dramatisk. Blant annet er det fare for at Bollingmobrua ryker, sier Roald Evensen.

Svøljatunellen er stengt. En kvinne fra hjemmesykepleien ble tidlig i dag sittende fast med i bil i Svølgjatunnelen på riksveg 30. Hun er blitt reddet ut.

Også Aunegrenda er evakuert. Mellom 40 og 50 personer er isolert i Aunegrenda.

- Situasjonen er veldig dramatisk, og jeg har ikke opplevd noe lignende. Blant annet er biler veltet på grunn av flommen, sier ordfører Ivar Volden.

Veien fra Reitan stasjon til Tydal er stengt fordi en bru er ødelagt. Flere personer mellom Ålen og Tydal skal evakueres.